TÍNH TOÁN VỚI PHƯƠNG THỨC VECTOR TRONG CASIO FX 580VNX

Ở bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phần 1: Giới thiệu sơ lược về phương thức vector và một vài hướng dẫn căn bản trên vector.

Phần 1: Sơ lược về phương thức Vector và tính toán cơ bản trên phương thức vector

Tóm tắt: Ở bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phần 1: Giới thiệu sơ lược về phương thức vector và một vài hướng dẫn căn bản trên vector.

1. Sơ lược về phương thức vector và những tính năng ưu việt trong máy tính Casio fx580VNX

Phương thức Vector là phương thức được dung để tính toán vector 2 và 3 chiều. Để truy cập vào phương thức Vector chúng ta bấm w5

image001

Với các dòng máy tính Casio FX 570VN PLUS chúng ta đã biết chúng có thể xử lí tối đa 3 vector đồng thời. Còn ưu thế của dòng máy tính này đó là Casio fx 580vnx có thể xử lí bốn vector đồng thời.

Lưu ý các bạn là việc nhập và gọi các vector: VctA,VctB,VctC,VctD khác hoàn toàn với máy tính Casio FX 570VN Plus. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc nhập các vector thì có thể xem video dưới đây:

Khi đã nhập xong các vector ta bấm CT

image002image003

Từ đây ta có thể tính toán trên các vector, gọi lại kết quả của phép tính vector thông qua VctAns, hoặc thực hiện phép tính tích vô hướng thông qua “Tích vô hướng” như đối với các máy tính thế hệ trước. Ngoài ra Casio fx 580vnx bổ sung hai tính năng mới đó là tính góc tạo bởi hai vector va thu nhỏ vector nào đó về vector đơn vị.

2. Tính toán cơ bản trên phương thức vector

Ở phần này chúng tôi hướng dẫn cách tính toán 1 số phép tính căn bản trên vector như tổng, hiệu, tích có hướng, tích vô hướng các vector, đồng thời đưa ra một số ví dụ để bạn đọc có thể thực hành.

Giả sử ta có 2 vector $latex \overrightarrow{a}=\left( 1;2;3 \right);\overrightarrow{b}=\left( 4;5;6 \right)$, muốn tính tổng, hiệu, tích có hướng, tích vô hướng ta làm theo các bước sau:

Nhập 2 vector vào máy tính( nhớ reset máy tính trước khi nhập q93==):

image006 image007

Để tính tổng 2 vector: C xóa màn hình, T3+T4=

image008 image009

Để tính hiệu 2 vector: C xóa màn hình T3pT4=

image010image011

Tính tích có hướng 2 vector: C xóa màn hình T3OT4= 

image012 image013

Tính tích vô hướng 2 vector: C xóa màn hình T3TR2T4=

image014 image015

Ví dụ 1. Trong hệ tọa độ Oxy cho $latex \vec{a}=(1;-2;1)$ , $latex \vec{b}=(-2;1;1)$,$latex \vec{c}=\left( 3;2;-1 \right)$.

  1. Tìm tọa độ các vector $latex \vec{u}=3\vec{a}-2\vec{b}$;$latex \overrightarrow{v}=-\overrightarrow{c}-3\overrightarrow{b}$;$latex \overrightarrow{\text{w}}=\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}+2\overrightarrow{c}$
  2. Tính $latex \left[ \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right];\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}$

Giải

Ta nhập 3 vector vào máy tính (nhớ reset trước khi nhập)

image030 image031 image032

Tính vector $latex \overrightarrow{u}=3\overrightarrow{a}-2\overrightarrow{b}$ C3T3p2T4=

image035 image036

Tính vector $latex \overrightarrow{v}=-\overrightarrow{c}-3b$ CpT5p3T4=

image039 image040

Tính vector $latex \overrightarrow{\text{w}}=\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}+2\overrightarrow{c}$ CT3pT4+2T5=

image042 image043

Tính vector $latex \overrightarrow{x}=\overrightarrow{a}-\frac{3}{2}\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}$ CT3p(3a2)T4+T5=

image046 image047

Tính tích có hướng $latex \left[ \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right]$ CT3OT4=

image011

Tính tích vô hướng $latex \overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}$ CT3TR2T4=

image052

———————————————————–

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng phương thức vector trong máy tính Casio fx 580vnx. Bài viết khó tránh khỏi thiếu sót, các bạn có thắc mắc hay bình luận hoặc góp ý thì đừng ngại gửi tin nhắn cho ad trên Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio nhá.

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG CASIO FX580 VNX (II)

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

640px Cross product vector.svg

ỨNG DỤNG CASIO FX-580VN X VÀO TÍNH ĐỘ LỚN, TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA VECTOR

1. Cách nhập tọa độ của vector bằng Casio Fx-580VN X Ví dụ: Nhập Vector …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết