Phép nhân tràn màn hình - Tính chính xác số bài 4

Phép nhân tràn màn hình - Tính chính xác số bài 4

Đề bài: Tính chính xác kết quả phép nhân sau: [latex]M = 2222255555 \times 2222266666[/latex]

Bài giải:

Đặt [latex]A = 22222, \,B = 55555,\, C = 666666[/latex].
Ta có [latex]M = (A.10^5+ B)(A.10^5+ C) = A^2.10^{10}+ AB.10^5+ AC.10^5+ BC[/latex].

Tính trên máy: [latex]A^2= 493817284 ;\, AB = 1234543210 ;\, AC = 1481451852 ; BC = 3703629630[/latex]

Tính trên giấy:

[latex]\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline {{A^2}{{.10}^{10}}}&4&9&3&8&1&7&2&8&4&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ \hline {AB{{.10}^5}}&{}&{}&{}&{}&1&2&3&4&5&4&3&2&1&0&0&0&0&0&0\\ \hline {AC{{.10}^5}}&{}&{}&{}&{}&1&4&8&1&4&5&1&8&5&2&0&0&0&0&0\\ \hline {BC}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&3&7&0&3&6&2&9&6&3&0\\ \hline M&4&9&3&8&4&4&4&4&4&3&2&0&9&8&2&9&6&3&0\\ \hline \end{array}[/latex] 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

87271808 2699654633484688 8662672062181015552 n

Giải bài toán Hình học của Thầy Đang Nguyễn

Nhìn hình vẽ không nghĩ bài toán làm khó nhau đến thế. Chứng minh tứ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết