Một số thông tin chức năng THỐNG KÊ giải toán lớp 10

Một số thông tin chức năng THỐNG KÊ giải toán lớp 10

Để thực hiện chức năng Thống kê, bấm phím MODE 3 (STAT) rồi bấm 1 để vào kiểu tính toán thống kê biến đơn.
Để xuất hiện thêm cột tần số, vào chức năng cài đặt bằng cách bấm MODE + Replay (xuống) 4 1. 
– Nếu bấm phím 1 và bấm tiếp 1 (kiểu thống kê biến đơn): Trở về dữ liệu thống kê vừa khai báo.
– Nếu bấm phím 2 (Data – dữ liệu): Màn hình hiển thị ngay dữ liệu vừa khai báo. 
Tại đây, khi bấm tiếp SHIFT 1,xuất hiện thêm chức năng Edit, có thể nhập thêm, xóa hoặc sửa dữ liệu nếu muốn.
– Nếu bấm phím 3 (Sum – tính tổng): Màn hình xuất ra thông báo tính các loại tổng: 
 Nếu bấm phím 4 (Var – biến): Màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến (Số các dữ liệu, trung bình cộng, độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn hiệu chỉnh).
– Nếu bấm phím 5: 
– Nếu bấm phím 6 (MinMax – nhỏ nhất, lớn nhất): Màn hỉnh chỉ dẫn các tính giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của dữ liệu.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

d 1

Giải tiếp bài toán của Thầy Đang Nguyễn

  Gọi thêm hai đỉnh hình vuông là $E$ và $F$ như hình vẽ. Ta …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết