Bài 140 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1

Bài 140 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đề bài: Tìm ƯCLN của
a) 16, 80, 176.
b) 18, 30, 77.

Bài giải
a) Ghi vào màn hình GCD(16, GCD(80, 176)
Bằng cách nhập vào máy tính: 

QO16q)QO80q)176))

Bấm = được kết quả 16.
Vậy ƯCLN(16, 80, 176)=16
b) Ghi vào màn hình GCD(18, GCD(30, 77))
Bằng cách nhập vào máy tính:

QO16q)QO30q)77))

Bấm = được kết quả 16.
Vậy ƯCLN(18, 30,77) = 1. 

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2019-2020

Chủ Nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết