Xác định nhanh bước sóng bức xạ điện từ trên Casio fx 580vnx

Ví dụ Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng [latex]\large \lambda _1[/latex] và [latex]\large \lambda _2[/latex] vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là [latex]\large \lambda _0[/latex], người ta xác định được tốc độ ban đầu cực đại của quang electron lần lượt là [latex]\large v_{01max}=7,31.10^5m/s[/latex] và [latex]\large v_{02max}=4,83.10^5m/s[/latex]. Biết [latex]\large \lambda _1=0,8\lambda _2[/latex]. Xác định các bước sóng [latex]\large \lambda _1,\lambda _2,\lambda _0[/latex].

Giải.

Đặt [latex]\large x=\frac{hc}{\lambda _1};y=\frac{hc}{\lambda _2}[/latex] và [latex]\large z=\frac{hc}{\lambda _0}[/latex]

Ta có hệ phương trình:

[latex]\large \left\{\begin{matrix} x-z=\frac{1}{2}m_ev_{1}^{2} & \\ y-z=\frac{1}{2}m_ev_{2}^{2} & \\ 0,8x-y=0& \end{matrix}\right.[/latex]

Untitled 147

w913 Nhập hệ số của hệ phương trình

Untitled 148

Để nhập [latex]\large m_e [/latex] ta bấm q733

Untitled 149

Untitled 150

Nhận xét: Các hằng số khoa học được vẽ bằng LATEX hiển thị rất đẹp trên màn hình.

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết