ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI CÁC BÀI TOÁN LOGARIT TRONG ĐỀ THI THPT CÁC NĂM GẦN ĐÂY

  • 06/10/2022
  • 1,641 lượt xem
  • thaohlt

Câu 1: (Đề thi THPT năm 2021 mã đề 114) Với mọi $a, b$ thoả mãn $\log_{2}{a^3}+\log_{2}{b}=5$, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a^3b=32$              B. $a^3b=25$             C. $a^3+b=32$             D. $a^3+b=25$

Lời giải

Chọn 1 giá trị a bất kì.

2 19

1 20

Lưu giá giá trị đó vào biến nhớ A.

2 17

1 21

Dùng tính năng bộ giải phương trình

2 18

3 8

Nhập $\log_{2}{A^3}+\log_{2}{B}=5$. Tính giá trị của B

3

5 5

Nhập $A^3B-32$, $A^3B-25$, $A^3+B-32$, $A^3+B-25$. Kết quả bằng $0$ là đáp án đúng.

1 24

Chọn A.

Câu 2: (Đề thi THPT năm 2022 mã đề 112) Với $a, b$ là các số thực dương tuỳ ý và $a≠1$, $log_\dfrac{1}{a}\dfrac{1}{b^3}$

A. $3log_{a}b$              B. $log_{a}b$            C. $-3log_{a}b$           D. $\dfrac{1}{3}log_{a}b$

Lời giải

Chọn 1 giá trị a bất kì. Lưu giá trị đó vào biến nhớ A

2 19

3 9

2 17

3 10

Chọn 1 giá trị b bất kì. Lưu giá trị đó vào biến nhớ B

2 19

3 11

2 20

3 12

Nhập $log_\dfrac{1}{A}\dfrac{1}{B^3}-3log_{A}B$, $log_\dfrac{1}{A}\dfrac{1}{B^3}-log_{A}B$, $log_\dfrac{1}{A}\dfrac{1}{B^3}-(-3log_{A}B)$, $log_\dfrac{1}{A}\dfrac{1}{B^3}-\dfrac{1}{3}log_{A}B$. Kết quả bằng $0$ là đáp án đúng.

1

Chọn A.

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh BÀI 1: PHẦN CHUẨN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết