SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX 580VNX ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC (PHẦN 1)

Trong bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết một số bài toán cơ bản về biến đổi biểu thức lượng giác

Trong bài viết này, Diễn Đàn Toán Casio sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng máy tính Casio fx 580vnx để giải quyết một số bài toán cơ bản về biến đổi biểu thức lượng giác

Bài toán 1. Tính giá trị của biểu thức $D={{A}^{2}}+B+C$ với

$A=\cos {{75}^{0}}\cos {{15}^{0}}$

$B=\dfrac{1}{\sin {{18}^{0}}}-\dfrac{1}{\sin {{54}^{0}}}+\tan {{9}^{0}}-\tan {{27}^{0}}-\tan {{63}^{0}}+\tan {{81}^{0}}$

$C=\cos \dfrac{2\pi }{9}\cos \dfrac{4\pi }{9}\cos \dfrac{8\pi }{9}$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ DEG qw21

Tính giá trị của biểu thức $\cos {{75}^{0}}\cos {{15}^{0}}$ và lưu vào ô nhớ A

k75x)k15x)Jz

image001 1

Tính và lưu vào ô nhớ B giá trị của biểu thức $\dfrac{1}{\sin {{18}^{0}}}-\dfrac{1}{\sin {{54}^{0}}}+\tan {{9}^{0}}-\tan {{27}^{0}}-\tan {{63}^{0}}+\tan {{81}^{0}}$ 

a1Rj18x)+l9x)pl27x)pl63x)+l81x)Jx

image003 1

Chuyển máy tính về chế độ RAD qw22

Tính giá trị của biểu thức $\cos \dfrac{2\pi }{9}\cos \dfrac{4\pi }{9}\cos \dfrac{8\pi }{9}$ và lưu vào ô nhớ C

image004 1

Tính $D={{A}^{2}}+B+C$

1

Bài toán 2. Rút gọn $A=\cos \left( 5\pi -x \right)-\sin \left( \dfrac{3\pi }{2}+x \right)+\tan \left( \dfrac{3\pi }{2}-x \right)+\cot \left( 3\pi -x \right)$ ta được kết quả bằng:

  1. $0$
  2. $\cos x$
  3. $1$
  4. $-2\cos x$

Hướng dẫn giải

Chuyển máy tính về chế độ RAD qw22

Vào phương thức TABLE w8

Nhập vào hàm số \[f\left( x \right)=\cos \left( 5\pi -x \right)-\sin \left( \dfrac{3\pi }{2}+x \right)+\tan \left( \dfrac{3\pi }{2}-x \right)+\dfrac{\cos \left( 3\pi -x \right)}{\sin \left( 3\pi -x \right)}\] và bảng giá trị

  image005 1

image006 1 image007 1

Kiểm tra bảng giá trị ta thấy $A=0$

Vậy chọn đáp án A


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết