SỬ DỤNG CASIO FX 580VNX ĐỂ TÌM NHANH GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC- PHẦN 3

Tiếp nối Phần 1 và Phần 2 trong bài viết này Diễn đàn Toán Casio sẽ tiếp tục trình bày thêm một vài ví dụ về việc tìm nhanh GTLN và GTNN của hàm số lượng giác trên máy tính Casio fx 580VNX.

Tìm GTLN và GTNN của một hàm số lượng giác là một dạng toán khó, thường khiến học sinh tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi khả năng kỹ thuật xử lý, biến đổi công thức lượng giác tốt khi giải bằng phương pháp tự luận truyền thống. Tiếp nối Phần 1Phần 2 trong bài viết này Diễn đàn Toán Casio sẽ tiếp tục trình bày thêm một vài ví dụ về việc tìm nhanh GTLN và GTNN của hàm số lượng giác trên máy tính Casio fx 580VNX.
Bài toán 4. Tìm GTNN và GTLN của biểu thức $y=\left| \sqrt{3}\sin 2x-2{{\cos }^{2}}x+3 \right|$ A. $\max y=3+\sqrt{3};\min y=1$ B. $\max y=3+\sqrt{3};\min y=0$ C. $\max y=4;\min y=0$ D. $\max y=4;\min y=1$ Hướng dẫn giải Phương pháp sử dụng máy tính Casio fx- 580VNX Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22 Cài đặt tính toán phương thức TABLE với một hàm số qwRR11 Vào phương thức TABLE w8 Nhập vào hàm số $f\left( x \right)=\left| \sqrt{3}\sin 2x-2{{\cos }^{2}}x+3 \right|$ và bảng giá trị $Start=0;End=2\pi ;Step=\dfrac{2\pi }{44}$

image019 1

image020 1 image021 1 image022 1

Dựa vào bảng kết quả ta dự đoán $\max \left( y \right)=4$và $\min \left( y \right)=0$ Kiểm tra lại kết quả dự đoán Sử dụng qr(Solve) để tìm nghiệm của phương trình $f\left( x \right)=4$ tại $x=4.14$ image023

image024 image025

Sử dụng qr(Solve) để tìm nghiệm của phương trình $f\left( x \right)=0$ tại $x=2.57$ image026

image027 image028

Vậy kết quả dự đoán là chính xác

Đáp án C Bài toán 5. Tìm $m$ để phương trình $\sqrt{1-\sin x}+\sqrt{\sin x+\dfrac{1}{2}}=m$có nghiệm A. $\dfrac{1}{2}\le m\le \dfrac{\sqrt{6}}{2}$ B. $0\le m\le 1$ C. $0\le m\le \sqrt{3}$ D. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}\le m\le \sqrt{3}$ Hướng dẫn giải Ta tìm GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn $\left[ -\dfrac{\pi }{6};\dfrac{7\pi }{6} \right]$ Chuyển máy tính về chế độ Radian qw22 Cài đặt tính toán phương thức TABLE với một hàm số qwRR11 Vào phương thức TABLE w8 Nhập vào hàm số $f\left( x \right)=\sqrt{1-\sin x}+\sqrt{\sin x+\dfrac{1}{2}}$và bảng giá trị \[Start=-\dfrac{\pi }{6};End=\dfrac{7\pi }{6};Step=\dfrac{8\pi }{6\times 44}\] image029

image030 image031 image032

Ta có: $\dfrac{\sqrt{6}}{2}\approx 1.224744871$ và $\sqrt{3}\approx 1.732$ Vậy chọn đáp án D
Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx 580vnx , bạn đọc có thể gởi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO
Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Bitex Ngọc Hiền

Bài Viết Tương Tự

Thủ thuật dùng máy tính Casio Fx-580 VN X để rút gọn biểu thức.

? Làm thế nào để rút gọn biểu thức một cách nhanh chóng: $$2x-1-(-x^2+3x-1)^2=-x^4+6x^3-11x^2+8x-2$$. Nếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết