Giải nhanh phương trình Van't Hoff trên Casio fx 580vnx

Ví dụ Giải phương trình van’t Hoff

[latex]\large \ln\frac{K_2}{K_1}=-\frac{\triangle H^{o}}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})[/latex]

Cho biết:

[latex]\large K_1=10^6, T_2=800K, K_2=9.1\times 10^2,\triangle H^o=1.8\times 10^5(Jmol^{-1})[/latex]

Untitled 144

Muốn hiển thị [latex]\large R [/latex] bấm q746

Untitled 145

Bấm qr (SOLVE) với giá trị x nhập vào tuỳ ý, ta có:

Untitled 146

Vậy, [latex]\large T_1=636K [/latex]

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

12345

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba.

Phương pháp: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết