Vấn đề tìm diện tích tam giác và tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Bài 10B. Cho tam giác $ABC$ có $AB = 4,7$, trung tuyến $AM = 5,4$ và đường cao $BH = 3,7$. Gọi $O$ là giao điểm của $AM$ và $BH$. Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân):

  1. 1. Diện tích $S$ của tam giác $BMO$
  2. 2. Bán kính $r$ của đường tròn nội tiếp tam giác $BMO$.

hsghh

$$AC=7,25 ; BC=5,71 ; AO=3,08$$

hh2a

Đặt
$c=OB=$hh3c

$b=OM=$hh3b

$a=BM=$hh3a$

Vì góc $O$ của tam giác $OBM$ nhọn nên chân đường cao từ $O$ nằm trên đoạn $BM$ do đó chiều cao $h$ kẻ từ $O$ của tam giác $OBM$ là nghiệm của phương trình:
hh3d

Vậy diện tích tam giác $OBM$ là
$$S=\dfrac{1}{2}ah$$

hh3e

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $OBM$ xác định bởi công thức $$r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{2S}{a+b+c}$$
hh3f

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết