Vấn đề tìm diện tích tam giác và tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Bài 10B. Cho tam giác $ABC$ có $AB = 4,7$, trung tuyến $AM = 5,4$ và đường cao $BH = 3,7$. Gọi $O$ là giao điểm của $AM$ và $BH$. Tính gần đúng (chính xác đến 2 chữ số thập phân):

  1. 1. Diện tích $S$ của tam giác $BMO$
  2. 2. Bán kính $r$ của đường tròn nội tiếp tam giác $BMO$.

hsghh

$$AC=7,25 ; BC=5,71 ; AO=3,08$$

hh2a

Đặt
$c=OB=$hh3c

$b=OM=$hh3b

$a=BM=$hh3a$

Vì góc $O$ của tam giác $OBM$ nhọn nên chân đường cao từ $O$ nằm trên đoạn $BM$ do đó chiều cao $h$ kẻ từ $O$ của tam giác $OBM$ là nghiệm của phương trình:
hh3d

Vậy diện tích tam giác $OBM$ là
$$S=\dfrac{1}{2}ah$$

hh3e

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $OBM$ xác định bởi công thức $$r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{2S}{a+b+c}$$
hh3f

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Chứng minh trung điểm dựa vào tam giác đồng dạng

  Dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được tỉ số đồng dạng. Từ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết