SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ SGK LỚP 7

  • 27/10/2023
  • 85 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: (bài 10 trang 28 sách giáo khoa chân trời sáng tạo lớp 7)

Bác Lan mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá $125 000$ đồng và được giảm giá $30%$; món hàng thứ hai giá $300 000$ đồng và được giảm $15%$ ; món hàng thứ ba được giảm giá $40%$. Tổng số tiền bác Lan phải thanh toán là $692 500$ đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

Lời giải

Thiết lập hằng số kỹ thuật trên máy Fx-880BTG

2 12

1 12

 

Giá tiền món hàng thứ nhất sau khi giảm giá $30$%

 

$125 000.(1-30$%$)=87500$ đồng

 

2 14

1 13

 

Giá tiền món hàn thứ hai sau khi giảm giá $15$%

 

$300 000.(1-15$%$)=255000$ đồng

 

2 15

1 14

 

Giá bán của món hàng thứ ba sau khi giảm $40$%

 

$692500-87500-255000=350000$ đồng

 

2 17

1 15

 

Giá bán của món hàng thứ 3 trước khi giảm giá $40$%

 

$350000:(1-40$%$)=583 333,33$ đồng

 

2 18

1 16

 

Vậy giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là $583333,33$ đồng

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

IMG 20211002 084517

ĐƠN VỊ ĐO GÓC: RADIAN (RAD) VÀ ĐỘ

Độ và công thức tính độ dài cung tròn Ta đã biết đường tròn bán …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết