Tổng hợp dao động trong số phức trên CASIO fx 580vnx

Bài toán: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình

[latex]x_{1}=5\cos (\pi t+\frac{\pi }{3})(cm)[/latex].

[latex]x_{2}=5\cos (\pi t)(cm)[/latex]

Viết phương trình dao động tổng hợp của vật.

  • Thực hiện cộng hai số phức:
  • Cài đặt máy ở chế độ Radian.
  • Nhập vào máy tính: 5∠π/3+5∠0 bằng cách bấm 5qbaqKR3$+5qb0=

4.5.2

  • Cài đặt hiển thị số phức (hoặc chuyển đổi số phức): qwR22
  • Màn hình hiển thị:

4.5.3.1

  • ŽDi chuyển con trỏ để thực hiện lại phép tính: !=

4.5.3.2

Vậy [latex]x=5 \sqrt{3}\cos (\pi t+\frac{\pi}{6})(cm)[/latex].

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

dfafd058d3627ca51f2d302a41e2eca4

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO HÌNH CÁ CỬ ĐỘNG TỪ GIẤY- HOW TO MAKE MOVING PAPER FISH

Video hướng dẫn cách tạo hình cá cử động đáng yêu từ giấy dành cho …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết