Sơ bộ về phím CALC trên CASIO fx-580VN X

♦ Mục đích: Tính toán giá trị biểu thức.

♦ Phạm vi sử dụng:

5.1.2

♦ Để ra khỏi CALC: Bấm C.

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức $A=x^2+y^2$ tại $x=3,\, y=7$.

  • Nhập vào biểu thức $x^2+y^2$ [d+Q)d
  •  Bấm CALC r, máy hỏi x? nhập vào 3= máy hỏi y? nhập vào 7=

Ž  Bấm =, màn hình hiển thị:

5.1.3

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết