CALC biểu thức lặp trên CASIO fx-580VN X

Ví dụ: Cho $u_1=-1, \, u_{n+1}=u_n+3$ với $n\geq 1$. Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

  • Nhập vào biểu thức A=A+1:B=B+3.

5.3.2

  • Bấm CALC r, máy hỏi A? nhập vào 1=, bấm =  một lần nữa, máy hỏi B? nhập vào p1==

5.3.3.1

  • Ž Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_3$:

5.3.3.2

  • Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_4$:

5.3.4.1

  • Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_5$:

5.3.4.2

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết