Chuyển đổi số phức trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỨC TỪ ĐỀ-CÁC SANG LƯỢNG GIÁC[/dropshadowbox]

Bài toán: Chuyển số phức $z=1+i$ về dạng lượng giác.

Vào phương thức Complex: w2

Bấm OPTION, cuộn con trỏ, quan sát hai tính năng về chuyển đổi số phức:

4.4.2

  • Nhập vào  1+bTR1=

4.4.3.1

Góc được chuyển về Radian:

4.4.3.2

Vậy $z=1+i=\sqrt{2}\left(\cos (\dfrac{\pi}{4})+i\sin  (\dfrac{\pi}{4})\right)$.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỨC TỪ LƯỢNG GIÁC SANG ĐỀ-CÁC[/dropshadowbox]

Bài toán: Chuyển số phức $z=\sqrt{2}\left(\cos (\dfrac{\pi}{4})+i\sin  (\dfrac{\pi}{4})\right)$ về dạng Đề-các.

Vào phương thức Complex:w2

  • Cài đặt góc ở Radian: qw(SET UP) 22
  • Nhập vào biểu thức:

4.4.4

Vậy $z=\sqrt{2}\left(\cos (\dfrac{\pi}{4})+i\sin  (\dfrac{\pi}{4})\right)=1+i$.

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết