Bài giảng video

Showing 1–6 of 118 results

6
gtln và gtnn 2019

Bài giảng video

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ

Bài toán xác định GTNN và GTLN của một hàm số là một dạng toán khó đối với các bạn học sinh. Nhầm giúp các bạn có thêm  nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết bài toán trên, Diễn đàn Toán Casio đã phối hợp với TS Nguyễn Thái Sơn thực hiện video ngắn …
Placeholder

Bài giảng video

TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLVER

 • thaohlt
 • 05/07/2022
 • 638 lượt xem
Tìm nghiệm của phương trình vô tỉ nhờ sự hỗ trợ của máy tính Casio Fx-580VN X giúp tìm nhanh chóng nghiệm của phương trình và dự đoán được số nghiệm. Phương pháp này giúp cho các bạn học sinh tiết kiệm được thời gian làm bài so với phương pháp tự luận truyền thống
Placeholder

Bài giảng video

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLVER

 • thaohlt
 • 04/07/2022
 • 292 lượt xem
Tìm nghiệm của phương trình bằng phương pháp SHIFT->SOLVE rất phổ biến và quen thuộc. Tuy nhiên, ở một số dạng toán, nhiều bạn học sinh vẫn mắc một số sai lầm nhỏ dẫn đến không tìm được nghiệm. Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn giải của Tiến sĩ. Nguyễn Thái Sơn trình …
Placeholder

Bài giảng video

CALC biểu thức lặp trên CASIO fx-580VN X

Ví dụ: Cho $u_1=-1, \, u_{n+1}=u_n+3$ với $n\geq 1$. Viết $5$ số hạng đầu của dãy số. Nhập vào biểu thức $A=A+1:B=B+3$. Bấm CALC r, máy hỏi $A?$ nhập vào 1=, bấm =  một lần nữa, máy hỏi $B?$ nhập vào p1== Ž Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_3$: Bấm ==, …
nguyen ham cua ham so

Toán lớp 12

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ BẰNG CASIO FX- 580VNX

Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số cho trước là một dạng bài thường gặp trong các đề thi THPT Quốc Gia. Việc giải quyết các bài toán này bằng phương pháp tự luận thường tốn rất nhiều thời gian của các bạn học sinh. Do đó, máy tính Casio sẽ là một …
5

Bài giảng video

VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH 10 TPHCM NĂM 2020

Trong video này, thầy Nguyễn Hoàng Long sẽ hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2020
gtln và gtnn 2019

Bài giảng video

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ

Bài toán xác định GTNN và GTLN của một hàm số là một dạng toán khó đối với các bạn học sinh. Nhầm giúp các bạn có thêm  nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết bài toán trên, Diễn đàn Toán Casio đã phối hợp với TS Nguyễn Thái Sơn thực hiện video ngắn …
Placeholder

Bài giảng video

TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLVER

 • thaohlt
 • 05/07/2022
 • 638 lượt xem
Tìm nghiệm của phương trình vô tỉ nhờ sự hỗ trợ của máy tính Casio Fx-580VN X giúp tìm nhanh chóng nghiệm của phương trình và dự đoán được số nghiệm. Phương pháp này giúp cho các bạn học sinh tiết kiệm được thời gian làm bài so với phương pháp tự luận truyền thống
Placeholder

Bài giảng video

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOLVER

 • thaohlt
 • 04/07/2022
 • 292 lượt xem
Tìm nghiệm của phương trình bằng phương pháp SHIFT->SOLVE rất phổ biến và quen thuộc. Tuy nhiên, ở một số dạng toán, nhiều bạn học sinh vẫn mắc một số sai lầm nhỏ dẫn đến không tìm được nghiệm. Mời các bạn cùng xem video hướng dẫn giải của Tiến sĩ. Nguyễn Thái Sơn trình …
Placeholder

Bài giảng video

CALC biểu thức lặp trên CASIO fx-580VN X

Ví dụ: Cho $u_1=-1, \, u_{n+1}=u_n+3$ với $n\geq 1$. Viết $5$ số hạng đầu của dãy số. Nhập vào biểu thức $A=A+1:B=B+3$. Bấm CALC r, máy hỏi $A?$ nhập vào 1=, bấm =  một lần nữa, máy hỏi $B?$ nhập vào p1== Ž Bấm ==, màn hình hiển thị tương ứng với $u_3$: Bấm ==, …
nguyen ham cua ham so

Toán lớp 12

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ BẰNG CASIO FX- 580VNX

Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số cho trước là một dạng bài thường gặp trong các đề thi THPT Quốc Gia. Việc giải quyết các bài toán này bằng phương pháp tự luận thường tốn rất nhiều thời gian của các bạn học sinh. Do đó, máy tính Casio sẽ là một …
5

Bài giảng video

VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH 10 TPHCM NĂM 2020

Trong video này, thầy Nguyễn Hoàng Long sẽ hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2020
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết