Tính UCLN và BCNN trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT[/dropshadowbox]

Bài toán 1: Tìm ước chung lớn nhất của 6 và 8.

Thao tác: QO6q)8)=

3.5.2.1

Bài toán 2: Tìm ước chung lớn nhất của 6 và 8 và 12.

Thao tác: QOQO6q)8)q)12)=

3.5.2.2

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]BỘI CHUNG NHỎ NHẤT[/dropshadowbox]

Bài toán 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 8.

Thao tác: QP6q)8)=

3.5.3.1

Bài toán 2: Tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 8 và 12.

Thao tác: QPQP6q)8)q)12)=

3.5.3.3

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết