Lưu thương và dư trong phép chia trên CASIO fx-580VN X

Chức năng: Thực hiện tìm thương và dư trong phép chia, đồng thời lưu kết quả lại.

  • Số bị chia và số chia có thể lên tới 10 chữ số.
  • Kết quả thương và dư lần lượt được lưu trong ô nhớ E và F.

dụ: Tìm thương và dư trong phép chia 123456:9.

Thao tác: 123456Qa9=

3.6.2

Bấm qJ (RECALL) để xem giá trị trong ô nhớ E và F.

3.6.3.1

Bấm Qk=

3.6.3.23.6.3.3

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết