Phương thức Số phức trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]TỔNG QUAN[/dropshadowbox]

Vào Menu Số phức: w2

  • Màn hình xuất hiện biểu tượng “i”:

4.1.2.1

  • Các tính toán cơ bản trên màn hình chính.

4.1.2.2 4.1.2.3

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]MÀN HÌNH TÍNH TOÁN[/dropshadowbox]

Tính toán số phức: Bấm OPTION, di chuyển thanh cuộn thu được các màn hình sau:

4.1.3

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]MỘT SỐ VÍ DỤ[/dropshadowbox]

Bài toán: Cho $z_1=1+i,\, z_2=(1+i)^3$. Tính tổng $z_1+z_2$.

  • Vào phương thức số phức: w2
  • Nhập vào màn hình: $1+i+(1+i)^3$, kết quả thu được:

4.1.4.1

  • Vậy $z_1+z_2=-1+3i$.

Bài toán 2: Cho $z_1=1+i,\,z_2=1-i$. Tính $\dfrac{z_1}{z_2}$.

  • Vào phương thức số phức w2
  • Nhập vào màn hình: $\dfrac{1+i}{1-i}$, kết quả thu được:

4.1.5

Vậy $\dfrac{z_1}{z_2}=i$.

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết