Cài đặt ký hiệu kỹ thuật trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Các ký hiệu kỹ thuật[/dropshadowbox]
  • Cài đặt ký hiệu kỹ thuật gồm On (Bật) và Off (Tắt).
  • Khi ở chế độ bật, màn hình sẽ hiển thị ký hiệu E phía bên trên:
  • 2.4.2.1
  • Các thông số ký hiệu kỹ thuật:

2.4.2.2

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Cài đặt BẬT/TẮT ký hiệu kỹ thuật [/dropshadowbox]

2.4.3

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết