Cài đặt hiển thị phân số trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Cài đặt hiển thị phân số. [/dropshadowbox]
  • Cài đặt hiển thị phân số bao gồm ab/c (hiển thị hỗn số) và b/c (hiển thị phân số).
  • Khi ở cả hai chế độ này, màn hình máy tính vẫn hiển thị biểu tượng mặc định:

2.5.2

  • Tính toán ở hai chế độ cài đặt như sau:

Nhập vào kết quả: 6/5, so sánh kết quả thu được.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]So sánh Cài đặt ab/c và d/c [/dropshadowbox]

2.5.3

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết