Cài đặt hiển thị FIX, SCI, NORM trên máy tính CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Cài đặt Làm tròn số (FIX)[/dropshadowbox]

Bài toán: Làm tròn số 0,4545212 tới 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Lời giải:

  • Cài đặt làm tròn 3 chữ số thập phân bằng cách bấm qw313
  • Nhập vào số 0,4545212, kết quả thu được:

2.3.2

  • Trở về chế độ ban đầu: bấm q93== hoặc q91==
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Cài đặt tính $????×????????^????$ (SCI) [/dropshadowbox]

Bài toán: Cài đặt SCI 1 và SCI 3 cho kết quả của phép chia 1÷7.

  • Quan sát kết quả 1÷7  trong chế độ tính toán thường:

2.3.3.1

  • Quan sát trong chế độ SCI 1 và SCI 3:

2.3.3.2

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]CÀI ĐẶT hiển thị NORM 1 và NORM 2 [/dropshadowbox]

Kết quả được viết dưới dạng lũy thừa $a\times 10^n$ nếu giá trị cho trong khoảng, bên ngoài khoảng, kết quả sẽ hiển thị là số thập phân.

  • Chế độ Norm 1: $10^{-2}>\mid x\mid,\, \mid x \mid \geq 10^{10}$.
  • Chế độ Norm 2: $10^{-9}>\mid x\mid,\, \mid x\mid \geq 10^{10}$.

Ví dụ:

2.3.4

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết