Ứng dụng máy tính Casio fx 580vnx qua các bài toán Vectơ

Biết đi qua [latex]\large M(-1;2;-3)[/latex] vuông góc với vectơ [latex]\large \vec{v}= (6;-2;-3)[/latex] và cắt đường thẳng [latex]\large \frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-3}{-5}[/latex]

Xét ba vectơ

[latex]\large \vec{a}=(3;2;-5),\vec{b}=\overrightarrow{AM}=(-2;3;-6),\vec{v}= (6;-2;-3)[/latex]

Khi đó tích vectơ kép

[latex]\large (\vec{a}\times \overrightarrow{AM})\times \vec{v}[/latex]

là vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm. Thực hiện trên máy tính:

w513 176

T123 177

T133 178

C xoá màn hình,T3OT4OT5 179

180

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là:

[latex]\large \frac{x+1}{2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+3}{6}[/latex]

Xem bài toán tương tự: Viết phương trình đường cao

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết