GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ HÌNH HỌC TRONG CT THCS 2019-2020

Câu 1. Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước $0{,}5\text{ cm}\times 2\text{ cm}$ người ta gò tấm tôn đó thành mặt xung quanh của thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng $0{,}5$ m (phần mép không đáng kể). Tính thể tích $V$ của thùng

A. $V=\dfrac{1}{\pi}$ (m$^3$).

B. $V=\dfrac{5}{2\pi}$ (m$^3$).

C. $V=\dfrac{2}{\pi}$ (m$^3$).

D. $V=\dfrac{1}{2\pi}$ (m$^3$).

6

Hướng dẫn

Hình trụ được tạo thành có chiều cao $h=0{,}5$ m. Chu vi đường tròn đáy bán kính $r$ chính bằng chiều dài của hình chữ nhật ban đầu, nên ta có $2\pi r=2\Rightarrow r=\dfrac{1}{\pi}$.

Vậy thể tích của thùng là $V=B\cdot h=0{,}5\cdot \pi r^2=\dfrac{1}{2\pi}$ (m$^3$).

Chọn câu D.

Câu 2. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh $10$ cm, bằng cách lần lượt khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình vẽ bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm và diện tích phần gạch sọc được tính theo công thức $S =\dfrac{4}{3} HA \cdot OH$. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó (phần hình được tô đen).

A. $\dfrac{160}{3}\ \mathrm{cm^2}$.

B. $\dfrac{140}{3}\ \mathrm{cm^2}$.

C. $\dfrac{14}{3}\ \mathrm{cm^2}$.

D. $50\ \mathrm{cm^2}$.

7

Hướng dẫn

Diện tích của phần tô đen là $10^2 – \dfrac{16}{3} HA \cdot OH = \dfrac{140}{3}\ \mathrm{cm^2}$.

Chia sẻ

About Bitex Khánh Vũ

Bitex Khánh Vũ

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 9

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 9 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết