Tìm kết quả có số có lũy thừa lớn

Đề bài: Tính kết quả đúng của: $C=2^{60}$.
 
Giải
 
Ta cũng đưa về dạng bình phương như sau:
${2^{60}} = {2^{30}} \times {2^{30}}\\ = 1073741824 \times 1073741824\\ = {\left( {107374 \times {{10}^4} + 1824} \right)^2}\\ = {107374^2} \times {10^8} + 2 \times 107374\times{10^4} \times 1824 + {1824^2}$
Tính toán rời rạc các thành phần như sau:
${107374^2} \times {10^8}=$ $1152917587600000000$
$2 \times 107374\times{10^4} \times 1824=$ $3917003520000$
${1824^2}=$ $3326976$
Cộng kết quả theo cột (bảng), ta thu được:
$$C=1152921504606846976$$

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết