Kiểm tra số nguyên tố trên máy tính CASIO Fx-580VN X

 • 30/12/2021
 • 6,570 lượt xem
 • dinhdu

Kiểm tra số nguyên tố trên máy tính CASIO 570VN PLUS

Một số nguyên là số nguyên tố khi và chỉ khi nó không chia hết cho số nguyên tố nào nhỏ hơn hay bằng căn bậc hai của nó.

Bài toán: Kiểm tra số $29601$ có là số nguyên tố hay không?
Ta thực hiện như sau:
Nhập vào màn hình máy tính:29601=qx

Kết quả là:
4 1
Đó là những trường hợp thừa số là những số có 3 chữ số, vậy khi thừa số từ 4 chữ số, ta nhớ tới một Định lý sau:

Định lý
Nếu $N$ là hợp số thì nó có thừa số nguyên tố $p$ thỏa điều kiện: $p\leq{N}$

Bài toán 1: Kiểm tra số $1171$ có là số nguyên tố hay không?
Bước 1:
Khai căn số $1171$ ta được: $\sqrt{1171}\approx{34,22}$. Theo Định lý trên, nếu $1171$ không phải số nguyên tố thì nó sẽ có ước nguyên tố $p\leq{34}$.
Bước 2: Kiểm tra bằng thuật toán

 • Gán giá trị vào biến $A$:
  1171Jz

6 2

 • Nhập thuật toán:
  aQzRQzPM+2

  7 2

 • Bấm liên tiếp dấu $=$ cho đến khi mẫu số bằng $33$, ta thấy dư của phép chia luôn khác $0$.
 • 9 6

Bước 3:
Nhận xét: $1171$ không chia hết cho $2$ và cũng không chia hết cho số lẻ nào nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc hai của $1171$.
Kết luận $1171$ là số nguyên tố.

Bài toán 2: Kiểm tra số $7919$ có là số nguyên tố hay không?
Bằng cách làm tương tự, ta có kết luận $7919$ là số nguyên tố.

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2024 – 2025 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

BITEXEDU gửi đến quý thầy cô vào các bạn học sinh lớp 9, đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết