LaTeX online

Showing the single result

6
tuglogo 1

LaTeX online

Tạo các user tag trong TeXMaker để chèn code vào file TeX

Mở TeXMaker, mở một file mới (CTRL N), sau đó bấm vào Structure (nút nằm ở góc trái dưới của TeXMaker) sẽ thấy nhưu sau: Bấm vào icon (User) sẽ thấy   Đưa con trỏ chuột vào vùng hình chữ nhật màu đen, bấm phải chuột sẽ thấy Add tag, bấm vào đó sẽ dẫn ta …
tuglogo 1

LaTeX online

Tạo các user tag trong TeXMaker để chèn code vào file TeX

Mở TeXMaker, mở một file mới (CTRL N), sau đó bấm vào Structure (nút nằm ở góc trái dưới của TeXMaker) sẽ thấy nhưu sau: Bấm vào icon (User) sẽ thấy   Đưa con trỏ chuột vào vùng hình chữ nhật màu đen, bấm phải chuột sẽ thấy Add tag, bấm vào đó sẽ dẫn ta …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết