LaTeX online

Showing all 5 results

6
Placeholder

LaTeX online

Xcas - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị HS bậc ba

Lời nói đầu. Ngày nay ChatGPT và PythonTeX đã khá đủ mạnh để hoàn thành một tác vụ “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ”. Tuy nhiên XCAS lại khá mạnh trong tính toán các phép tính phức tạp và xuất ra kết quả dưới dạng giá trị chính xác …
Placeholder

LaTeX online

Piechart3D với tiếng Việt

    Khi cài đặt TeXLive các bạn đã có sẵn piechartmp. Do đó copy và dán đoạn code metapost dưới đây vào TeXMaker lưu thành một file có phần mở rộng mp, cụ thể fruit.mp (không được lưu thành file fruit.tex). Sau đó mở User/User Commands để tạo một lệnh mới với cú pháp …
e8

LaTeX online

Dùng thước và compa vẽ ký hiệu Euro

Biểu tượng Tên “đồng euro” được chọn vào năm 1995 bởi một cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Madrid. Biểu tượng € dựa trên chữ cái Hy Lạp epsilon (Є), với chữ cái đầu tiên trong từ “Europe” và với 2 đường thẳng song song biểu thị sự ổn định. Ban đầu có …
Placeholder

LaTeX online

Bảng phân loại tuần hoàn bởi PSTricks

  Nếu trình duyệt không thể load file pdf, các bạn bấm vào link Bảng phân loại tuần hoàn       code LaTeX các bạn download tại đây chú ý biên dịch bằng chuỗi   LaTeX -> dvips -> ps2pdf
tuglogo 1

LaTeX online

Tạo các user tag trong TeXMaker để chèn code vào file TeX

Mở TeXMaker, mở một file mới (CTRL N), sau đó bấm vào Structure (nút nằm ở góc trái dưới của TeXMaker) sẽ thấy nhưu sau: Bấm vào icon (User) sẽ thấy   Đưa con trỏ chuột vào vùng hình chữ nhật màu đen, bấm phải chuột sẽ thấy Add tag, bấm vào đó sẽ dẫn ta …
Placeholder

LaTeX online

Xcas - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị HS bậc ba

Lời nói đầu. Ngày nay ChatGPT và PythonTeX đã khá đủ mạnh để hoàn thành một tác vụ “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ”. Tuy nhiên XCAS lại khá mạnh trong tính toán các phép tính phức tạp và xuất ra kết quả dưới dạng giá trị chính xác …
Placeholder

LaTeX online

Piechart3D với tiếng Việt

    Khi cài đặt TeXLive các bạn đã có sẵn piechartmp. Do đó copy và dán đoạn code metapost dưới đây vào TeXMaker lưu thành một file có phần mở rộng mp, cụ thể fruit.mp (không được lưu thành file fruit.tex). Sau đó mở User/User Commands để tạo một lệnh mới với cú pháp …
e8

LaTeX online

Dùng thước và compa vẽ ký hiệu Euro

Biểu tượng Tên “đồng euro” được chọn vào năm 1995 bởi một cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Madrid. Biểu tượng € dựa trên chữ cái Hy Lạp epsilon (Є), với chữ cái đầu tiên trong từ “Europe” và với 2 đường thẳng song song biểu thị sự ổn định. Ban đầu có …
Placeholder

LaTeX online

Bảng phân loại tuần hoàn bởi PSTricks

  Nếu trình duyệt không thể load file pdf, các bạn bấm vào link Bảng phân loại tuần hoàn       code LaTeX các bạn download tại đây chú ý biên dịch bằng chuỗi   LaTeX -> dvips -> ps2pdf
tuglogo 1

LaTeX online

Tạo các user tag trong TeXMaker để chèn code vào file TeX

Mở TeXMaker, mở một file mới (CTRL N), sau đó bấm vào Structure (nút nằm ở góc trái dưới của TeXMaker) sẽ thấy nhưu sau: Bấm vào icon (User) sẽ thấy   Đưa con trỏ chuột vào vùng hình chữ nhật màu đen, bấm phải chuột sẽ thấy Add tag, bấm vào đó sẽ dẫn ta …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết