Thông tin chung về TABLE trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Lập bảng giá trị của một hàm số cho trước.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Người dùng tùy chỉnh các giá trị trong phạm vi bảng[/dropshadowbox]

+ Start: Giá trị khởi đầu của khoảng.

+ End: Giá trị kết thúc của khoảng.

+ Step: Bước nhảy hay độ dãn cách trên khoảng.

+ Ở chế độ mặc định, bộ (Start, End, Step)=(1; 5; 1).

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Ở chế độ mặc định, máy tính toán giá trị hai hàm f(x); g(x)[/dropshadowbox]

+ $f(x)$: Tính được 45 giá trị dòng tính.

+ $f(x),\, g(x)$: Tính được 30 giá trị dòng tính.

Yêu cầu 1: Lập bảng giá trị để vẽ đồ thị hàm số $y=x^2$.

1. Vào phương thức TABLE: w8

 2. Nhập vào hàm số f(x)=[d

Ž3. Bấm =, bỏ qua hàm số g(x) bằng cách bấm =

4. Nhập vào (Step; End; Start)=(-2;2;1): p2=2=1=

11.1.3

5. Bấm = thu được bảng giá trị:

11.1.3.2

Yêu cầu 2: Lập bảng giá trị để vẽ đồ thị hàm số y=x^2, y=x+1.

1. Vào phương thức TABLE: w8

2. Nhập vào hàm số f(x)=[d

Ž3. Bấm =, nhập hàm số g(x)=[+1

4. Nhập vào (Step; End; Start)=(-2;2;1):

11.1.4.1

5. Bấm = thu được bảng giá trị:

11.1.4.2

Untitled 1

 

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

1 1

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 – THỬ SỨC VỚI ĐỀ THI SỐ 1 – PHẦN 1 (25 CÂU HỎI NHẬN BIẾT)

Trong video này, BitexEdu sẽ hướng dẫn mọi người giải 25 câu đầu tiên trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết