Tự động thực hiện phép tính trên TABLE máy tính CASIO fx-580VN X ClassWiz

Bảng tính TABLE có thể tự động thực hiện phép tính bằng cách thao tác và sử dụng các phím “+”, “-” và “=“.

Quan sát bảng tính TABLE đối với hàm $f(x)=x^2$, phạm vi (Start; End; Step)=(1;5;1).

Di chuyển con trỏ xuống cuối hàng tính toán E, bấm phím + để thu được các giá trị tiếp theo của hàm số tương ứng với bước nhảy dương.

Hoặc bấm p để thu được các giá trị tiếp theo của hàm số tương ứng với bước nhảy âm.

Bấm = tương tự như bấm +.

Untitled 1

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết