Cài đặt Đầu vào – Đầu ra CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]1.MathI/MathO (Số tự nhiên đầu vào/ số tự nhiên đầu ra).[/dropshadowbox]
  • Đầu vào (Input): nhập một giá trị đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng phân số, căn thức hoặc π.

Ví dụ:

2.1.2

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]2. MathI/DecimalO (Số tự nhiên đầu vào/số thập phân đầu ra).[/dropshadowbox]
  • Đầu vào (Input): nhập một giá đầu vào là một số tự nhiên hoặc một biểu thức tính toán số tự nhiên.
  • Đầu ra (Output): Sẽ hiển thị là một tự nhiên ở dạng số thập phân.

Ví dụ:

2.1.3

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]3. Linel/LineO (Dòng đầu vào/số tự nhiên dòng đầu ra).[/dropshadowbox]
  • Đầu vào (Input): nhập vào là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng biếu thức tính toán số học.
  • Đầu ra (Output): sẽ hiển thị là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng số thập phân.

2.1.4

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]4. Linel/DecimalO (Dòng đầu vào/số thập phân đầu ra).[/dropshadowbox]
  • Đầu vào (Input): nhập vào là một dòng số tự nhiên hoặc một dòng biểu thức tính toán số học.
  • Đầu ra (Output): sẽ hiển thị là số thập phân theo dòng.

Ví dụ:

2.1.5

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

dfafd058d3627ca51f2d302a41e2eca4

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO HÌNH CÁ CỬ ĐỘNG TỪ GIẤY- HOW TO MAKE MOVING PAPER FISH

Video hướng dẫn cách tạo hình cá cử động đáng yêu từ giấy dành cho …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết