Cài đặt góc Degree/Radian/Grad trên CASIO fx-580VN X

Ấn qw (SET UP) 2 để vào cài đặt góc.

2.2.2

Quy đổi: 1π radian =200 gradian.

Chú ý 1: Cài đặt chế độ Radian khi tính đạo hàm, tích phân.

Chú ý 2: Khi chọn kiểu nhập góc theo dạng nào thì phải để đúng theo biểu tượng tính toán dạng đó. Nếu không sẽ cho ra kết quả sai.

2.2.3

Bài toán: Chuyển 1 radian sang đơn vị độ.

  •  Cài đặt máy tính ở chế độ Degree: qw21
  •  Thao tác: 1T22=x
  • ŽThu được: $1^r=57^\circ$.

2.2.4Bài toán: Tính sin 30°  trong môi trường đang cài đặt radian.

  • Nhập vào máy tính: j30T21)=
  • Thu được kết quả:

Xem trực quan nội dung hướng dẫn qua Video:2.2.5

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết