Toanbitexdtgd1

Showing 109–114 of 126 results

6
CHAMPION

Thi online

THÔNG BÁO SỐ 02: TỔNG KẾT KỲ 2-KỲ THI THÁNG CỦA CUỘC THI TRỰC TUYẾN "GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO" NĂM 2022

 • thaohlt
 • 22/03/2022
 • 79 lượt xem
Đã khép lại kỳ thi THÁNG cuối cùng của QUÝ $1$ năm $2022$. Ban tổ chức xin chúc mừng $12$ bạn thí sinh đã xuất sắc đạt giải trong kỳ $2$-kỳ thi tháng $3$ đã diễn ra vào ngày $12/3/2022$ (thứ $7$) *** KHỐI THCS Xin chúc mừng $6$ bạn thí sinh: *** KHỐI THPT …
images

Đề thi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

 • thaohlt
 • 16/03/2022
 • 67 lượt xem
Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

THPT

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN-PHẦN 2

 • thaohlt
 • 16/03/2022
 • 168 lượt xem
Nhắc lại: 1. Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm $I(a;b)$ và bán kính $R$: $\mathbf{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2}$ Nhận xét: Phương trình $\mathbf{x^2+y^2+2ax+2by+c=0}$, với $a^2+b^2-c>0$, là phương trình đường tròn tâm $I(-a;-b)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2-c}$ 2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Cho đường tròn $(C)$ có tâm $I$, bán kính $R$ và …
8

THCS

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 14/03/2022
 • 1,004 lượt xem
Bài toán 1: Điểm kiểm tra môn Toán ở học kì $1$ của học sinh lớp $9A$ có $30\%$ số học sinh cả lớp đạt điểm $10$. Nếu lớp có thêm $3$ học sinh đạt điểm $10$ nữa thì tổng số học sinh đạt điểm $10$ bằng $\dfrac{2}{5}$ số học sinh cả lớp. Hỏi lớp …
CHAMPION

Thi online

THÔNG BÁO SỐ 02: TỔNG KẾT KỲ 2-KỲ THI THÁNG CỦA CUỘC THI TRỰC TUYẾN "GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO" NĂM 2022

 • thaohlt
 • 22/03/2022
 • 79 lượt xem
Đã khép lại kỳ thi THÁNG cuối cùng của QUÝ $1$ năm $2022$. Ban tổ chức xin chúc mừng $12$ bạn thí sinh đã xuất sắc đạt giải trong kỳ $2$-kỳ thi tháng $3$ đã diễn ra vào ngày $12/3/2022$ (thứ $7$) *** KHỐI THCS Xin chúc mừng $6$ bạn thí sinh: *** KHỐI THPT …
images

Đề thi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

 • thaohlt
 • 16/03/2022
 • 67 lượt xem
Nguồn: Sưu tầm
Placeholder

THPT

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN-PHẦN 2

 • thaohlt
 • 16/03/2022
 • 168 lượt xem
Nhắc lại: 1. Phương trình đường tròn Phương trình đường tròn có tâm $I(a;b)$ và bán kính $R$: $\mathbf{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2}$ Nhận xét: Phương trình $\mathbf{x^2+y^2+2ax+2by+c=0}$, với $a^2+b^2-c>0$, là phương trình đường tròn tâm $I(-a;-b)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2-c}$ 2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Cho đường tròn $(C)$ có tâm $I$, bán kính $R$ và …
8

THCS

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • thaohlt
 • 14/03/2022
 • 1,004 lượt xem
Bài toán 1: Điểm kiểm tra môn Toán ở học kì $1$ của học sinh lớp $9A$ có $30\%$ số học sinh cả lớp đạt điểm $10$. Nếu lớp có thêm $3$ học sinh đạt điểm $10$ nữa thì tổng số học sinh đạt điểm $10$ bằng $\dfrac{2}{5}$ số học sinh cả lớp. Hỏi lớp …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết