LỊCH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2024 - 2025 CÁC TỈNH THÀNH

  • 07/05/2024
  • 121 lượt xem
  • thaohlt

Trong tháng 6 này các bạn học sinh cấp 2 sẽ bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Hôm nay Bitexedu xin cập nhật một số tin tức mới nhất về lịch thi của các tỉnh thành để các bạn nắm thông tin và chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu thi các bạn nha!

14

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành (Hình từ internet)

Đối tượng và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi là 15 tuổi trừ trường hợp học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định.

Tuyển sinh trung học phổ thông được tổ chức theo một trong ba phương thức sau:

– Xét tuyển: dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó

– Thi tuyển

– Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

(Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT)

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành

 

1.Vĩnh Phúc

Ngày 19/12/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định 2809/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

– Dự kiến tổ chức thi từ ngày 01/6/2024 đến 02/6/2024: Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.

– Dự kiến thi bài thi môn chuyên ngày 03/6/2024.

Cụ thể,  ngày 07/02/2024, Sở SGDĐT ban hành Hướng dẫn 2/HD-SGDĐT về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2024-2025 với lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1

 

2.Hưng Yên

Ngày 08/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn 2496/SGDĐT-LCL về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 1

 

3.Bắc Giang

Ngày 15/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch 102/KH-SGDĐT về tuyển sinh lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025.

Ngày 02/3/2024, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 195/QĐ-UBND về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch 102/KH-SGDĐT ngày 15/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 13/TTrSGDĐT ngày 21/02/2024 và Tờ trình 16/TTr-SGDĐT ngày 26/02/2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch 102/KH-SGDĐT ngày 15/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó ngày thi, lịch thi: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

 

4.Thái Nguyên

Theo Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025 ở Thái Nguyên các thí sinh sẽ thi 03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Lịch thi dự kiến các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025 tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 6 và ngày 7/6/2024.

Theo Cổng TTĐT UBND tỉnh Thái Nguyên.

 

5.Quảng Trị

Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2024.

 

6.Quảng Bình

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3893/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025.

Ngày 28/02/2024, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 483/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025 ban hành kèm theo Quyết định 3893/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

1 2

 

 

7.Phú Thọ

Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch 4783/KH-UBND về Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 trên địa bàn tỉnh năm học 2024 – 2025.

Theo đó, thời gian tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển xong trước ngày 20/6/2024. Thời gian cụ thể do Sở GD&ĐT thông báo sau.

Ngày 05/4/2024, Sở SGDĐT ban hành Công văn 428/SGD&ĐT-GDTrH về việc thông báo lịch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 3

 

8.Ninh Bình

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 – 2025 tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi: Tháng 6/2024, ngày thi chính thức Sở GDĐT có văn bản thông báo riêng.

 

9.Long An

Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 1733/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

– Nếu môn Tiếng Anh được chọn là môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chung của tỉnh:

1 4

– Nếu môn Tiếng Anh không được chọn là môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chung của tỉnh:

1 5

Lưu ý: Thí sinh tập trung tại điểm thi lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/6/2024 để dự khai mạc, sinh hoạt quy chế thi và nhận phiếu dự thi.

 

10.Lào Cai

Ngày 09/02/2024, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND Phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, thời gian thi: 03 ngày, dự kiến từ ngày 04/6/2024 đến ngày 06/6/2024.

 

11.Kiên Giang

Ngày 18/01/2024, Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch 165/KH-SGDĐT về tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tuyển sinh hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 THCS chậm nhất ngày 30/6/2024.

 

12.Khánh Hòa

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 262/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp năm học 2024-2025 trên các địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tổ chức vào các ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024 theo lịch thi được Sở GDĐT quy định trong công văn hướng dẫn.

 

13.Đồng Nai

Ngày 19/02/2024, Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai có Công văn 620/SGDĐT-GDMNQLCL hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

1 6

 

14.Cần Thơ

Ngày 09/01/2024, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 40/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

1 7

 

15.Bình Dương

Ngày 29/02/2024, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 891/UBND-VX về việc điều chỉnh kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức Kỳ thi: Học sinh thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh được tổ chức vào các ngày 31/5/2024, 01/6/2024 riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 02/6/2024 và 03/6/2024.

 

16.An Giang

Ngày 28/02/2024, Sở GDĐT tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch 543/KH-SGDĐT về Kế hoạch Tuyển sinh  vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, thi tuyển vào các trường THPT chuyên biệt và các trường THPT công lập sẽ tổ chức cùng thời gian: Dự kiến ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024.

1 8

 

17.Hà Nội

Ngày 28/03/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 9

 

18.Đồng Tháp

Ngày 16/01/2024, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch 15/KH-UBND về tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 từ ngày 07 đến ngày 09/6/2024.

 

19.Thừa Thiên Huế

Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian thi: Ngày 02, 03 và 04/6/2024.

– Ngày 02/6/2024 : Thi 03 môn chung (buổi sáng: Ngữ văn; buổi chiều: Toán và Ngoại ngữ).

– Ngày 03/6/2024 : Thi các môn chuyên.

– Ngày 04/6/2024 : Buổi sáng thi kỹ năng nói đối với các môn Ngoại ngữ chuyên; buổi chiều dự phòng.

 

20.Bắc Kạn

Ngày 26/3/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 493/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2024 – 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 10

 

21.Quảng Ninh

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 911/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 11

 

22.Kon Tum

Ngày 02/4/2024, Sở GDĐT tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch 52/KH-SGDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025: Ngày 04-06/6/2024.

 

23.Thanh Hóa

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 1128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

– Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn: diễn ra vào ngày 22 và 23/5/2024;

– Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập: diễn ra vào ngày 13 và 14/6/2024;

– Tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT: hoàn thành xét tuyển trước ngày 31/7/2024;

– Tuyển sinh lớp 10 THPT tư thục: hoàn thành xét tuyển trước ngày 15/8/2024.

 

24.Nghệ An

Ngày 05/4/2024, Sở GDĐT tỉnh Nghệ An có Công văn 729/SGD&ĐT-QLCL hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nêu rõ lịch thi vào lớp 10 THPT.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 12

 

25.Hải Dương

Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 589/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi từ ngày 01 đến 03/6/2024 như sau:

1 13

 

26.Thái Bình

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 341/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lóp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 14

 

27.Hà Tĩnh

Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 820/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2024 – 2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

– Buổi sáng ngày 06/6/2024: Thi môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.

– Buổi chiều ngày 06/6/2024: Thi môn Toán.

– Buổi sáng ngày 07/6/2024 thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn.

– Buổi chiều ngày 07/6/2024 thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý.

 

28.Hải Phòng

Ngày 04/4/2024, Sở GDĐT tỉnh Hải Phòng có Công văn 958/SGDĐT-KTKĐ về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

* Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

1 15

 

29.Bình Phước

Ngày 11/3/2024, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch 715/KH-DGDĐT về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 16

Lưu ý: 14 giờ 00 phút ngày liền trước ngày thi thứ nhất: Thí sinh tập trung tại trường thi để học nội quy thi, nhận Thẻ dự thi và làm thủ tục dự thi (thí sinh mang theo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (nếu tốt nghiệp cùng năm đăng ký dự thi lớp 10) hoặc bằng tốt nghiệp THCS (nếu tốt nghiệp những năm trước) để khẳng định đủ điều kiện dự thi tuyển sinh lớp 10).

 

30.Đà Nẵng

Ngày 13/3/2024, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng có Công văn 714/SGDĐT-QLCLGD về việc thông báo lịch công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 17

 

31.Vĩnh Long

Ngày 11/12/2023, Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch 3505/KH-SGDĐT về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

1 18

 

32.Bắc Ninh

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh năm học 2024 – 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

– Ngày 06, 07/6/2024: Thi 03 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

– Ngày 08/6/2024: Thi môn chuyên.

 

33.Nam Định

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 555/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp đầu các cấp năm học 2024 – 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 như sau:

– Trước ngày 30/6/2024: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong;

– Trước ngày 31/8/2024: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên và trường THPT ngoài công lập;

– Trước ngày 05/9/2024: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT.

 

34.Khánh Hòa

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 262/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp năm học 2024-2025 trên các địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (dành cho các đối tượng phải tham gia thi) dự kiến tổ chức vào các ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024 theo lịch thi được Sở GDĐT quy định.

 

35.Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, thí sinh thi vào lớp 10 công lập và chuyên tại TP.HCM sẽ thi vào 2 ngày 6 và 7/6.

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

POSTER

ĐỢT 6-THỂ LỆ KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023

ĐỢT 6-KỲ THI TRỰC TUYẾN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2023     …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết