Toán tài chính

Showing 1–6 of 19 results

6
Placeholder

Toán tài chính

Bài đọc thêm: Cổ phiếu là gì?

    Trong trường hợp không đọc được file nhúng, các bạn có thể bấm vào link ở dưới:   Bấm vào đây
5f9b0e9b6f5b31001172443d 1

Toán tài chính

QUY TẮC 72

Giả sử ta có một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là $P$ và dự định mở một tài khoản ngân hàng với lãi suất hàng năm là $i$. Ta muốn tính thời gian để giá trị tương lai gấp đôi giá trị hiện tai, nghĩa là $F=2P$. Giả sử $\quad 5\%\leqslant i\leqslant …
4235568

Toán tài chính

Định nghĩa Lãi đơn, lãi kép và lãi kép liên tục

Trong các bài giảng về toán tài chính dành cho học sinh hay các giáo viên dạy THPT, việc định nghĩa lãi đơn, lãi kép và lãi kép liên tục được trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên đối với các đối tượng người học có trình độ học lực cao …
visa classic card 800x450 1

Toán tài chính

Bạn biết gì về thẻ tín dụng?

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới,  chuyên đề Toán Tài chính của lớp 12 sẽ bắt đầu áp dụng từ năm học 2024-2025 có một nội dung về thẻ tín dụng. Cụ thể như sau: –Tính được lãi suất cần trả cho thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ (bao gồm các giao …
main qimg 73717c6d0891ba95b7d3f71b83cef650

Toán tài chính

Thăm dò việc mở một lớp học online về Toán tài chính

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục thuộc công ty cổ phần XNK Bình Tây dự kiến sẽ mở một lớp học online nhằm bồi dưỡng giáo viên giảng dạy chuyên đề Toán tài chính cho học sinh lớp 12 (chưong trình giáo dục phổ thông mới), sẽ áp dụng từ năm học …
0470641843

Toán THPT

Giải bài toán Niên Kim trên máy tính Casio Fx580VNX

Bài toán niên kim gần như là bài toán ngược của bài toán trả nợ dần. Nếu với bài toán trả nợ dần ta vay ở ngân hàng một khoản $P$ và mỗi tháng trong $n$ tháng ta nộp vào ngân hàng một khoản $R$ cho đến khi kết thúc hợp đồng thì với bài …
Placeholder

Toán tài chính

Bài đọc thêm: Cổ phiếu là gì?

    Trong trường hợp không đọc được file nhúng, các bạn có thể bấm vào link ở dưới:   Bấm vào đây
5f9b0e9b6f5b31001172443d 1

Toán tài chính

QUY TẮC 72

Giả sử ta có một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là $P$ và dự định mở một tài khoản ngân hàng với lãi suất hàng năm là $i$. Ta muốn tính thời gian để giá trị tương lai gấp đôi giá trị hiện tai, nghĩa là $F=2P$. Giả sử $\quad 5\%\leqslant i\leqslant …
4235568

Toán tài chính

Định nghĩa Lãi đơn, lãi kép và lãi kép liên tục

Trong các bài giảng về toán tài chính dành cho học sinh hay các giáo viên dạy THPT, việc định nghĩa lãi đơn, lãi kép và lãi kép liên tục được trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên đối với các đối tượng người học có trình độ học lực cao …
visa classic card 800x450 1

Toán tài chính

Bạn biết gì về thẻ tín dụng?

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới,  chuyên đề Toán Tài chính của lớp 12 sẽ bắt đầu áp dụng từ năm học 2024-2025 có một nội dung về thẻ tín dụng. Cụ thể như sau: –Tính được lãi suất cần trả cho thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ (bao gồm các giao …
main qimg 73717c6d0891ba95b7d3f71b83cef650

Toán tài chính

Thăm dò việc mở một lớp học online về Toán tài chính

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục thuộc công ty cổ phần XNK Bình Tây dự kiến sẽ mở một lớp học online nhằm bồi dưỡng giáo viên giảng dạy chuyên đề Toán tài chính cho học sinh lớp 12 (chưong trình giáo dục phổ thông mới), sẽ áp dụng từ năm học …
0470641843

Toán THPT

Giải bài toán Niên Kim trên máy tính Casio Fx580VNX

Bài toán niên kim gần như là bài toán ngược của bài toán trả nợ dần. Nếu với bài toán trả nợ dần ta vay ở ngân hàng một khoản $P$ và mỗi tháng trong $n$ tháng ta nộp vào ngân hàng một khoản $R$ cho đến khi kết thúc hợp đồng thì với bài …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết