Ứng dụng và sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ trên Casio fx 580vnx

Máy tính Casio fx 580vnx đã có nhiều cải tiến đáng kể. Ví dụ, trước đây các máy tính thuộc thế hệ trước có thể lưu được 5 màn hình liên tiếp và khi cần ta có thể bấm E để theo dõi hết thông tin hoặc sử dụng lại các thông tin trên các màn hình đó. Với máy tính Casio fx 580vnx đã được nâng cấp lên thành 10 màn hình liên tiếp như vậy.

Ngoài hai bộ nhớ động là MQM(PreAns), máy tính có thể sử dụng 10 ô nhớ A, B, C, D, E, F, M, x, y, z. Ngoài ra, khi có nhu cầu ta có thể liệt kê và hiển thị hết 10 ô nhớ này lên màn hình.

Ví dụ 36 Lập sơ đồ Horner cho đa thức:

Untitled 118

[latex]\large f(x)=x^{6}-21x^{5}+175x^{4}-735x^{3}+1624x^{2}-1764x+720[/latex]

Untitled 119

Viết phương trình lên màn hình:

Untitled 120

qr (SOLVE) Untitled 121

Untitled 122

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ (RECALL) Untitled 123

Bấm E 8 lần để cuộn lên 8 màn hình. Untitled 124

Điều chỉnh Untitled 125

qr (SOLVE) Untitled 126

Untitled 127 Lập sơ đồ Horner với x = M, sau đó cuộn màn hình lên để cập nhật.

Untitled 128

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ (RECALL) Untitled 129

Tiếp tục w924  Untitled 130 nhập các hệ số 1, A,B,C,D

Untitled 131

Tóm lại: [latex]\large f(x)=x^{6}-21x^{5}+175x^{4}-735x^{3}+1624x^{2}-1764x+720=[/latex] [latex]\large=(x −1)(x −2)(x −3)(x −4)(x −5)(x −6)[/latex]

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA 5 NĂM GẦN ĐÂY (NĂM 2019 – 2023)

BITEXEDU gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề thi tham …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết