Bài Viết Tương Tự

2TmxIpg

Giải câu 38 mã đề 101 trên Casio

Câu 38. Cho $a$ và $b$ là hai số thực dương thỏa mãn $4^{ \log_2(a^2b)} …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết