Sản phẩm bổ trợ - THPT

Showing 1–6 of 17 results

6
4

Sản phẩm bổ trợ - THCS

Tự tin vượt vũ môn cùng Siêu phẩm Casio fx-580VN X màu sắc

Với phương châm Sản phẩm Nhật – Chất lượng Nhật, máy tính khoa học luôn dẫn đầu công nghệ, máy tính Casio luôn được các bạn học sinh tin tưởng chọn là người bạn đồng hành trong những kỳ thi quan trọng. Và mùa thi đang đến gần, thị trường máy tính cầm tay dành …
thực hành bài toán trả nợ dần 1

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH TRÊN CASIO FX 9860GII SD - BÀI TOÁN TRẢ NỢ DẦN

Bài 1: Một khoản vay $\$5000$ được trả dần hàng tháng vào cuối mỗi tháng trong hai năm với lãi kép 7% hàng tháng. Tìm số dư nợ sau 8 tháng. Chú ý: lãi kép 7% hàng tháng, nghĩa là lãi kép $\dfrac{7\%}{12}$/tháng với kỳ hạn 1 tháng. Giải: Bằng phương pháp tính toán truyền …
bài toán trả nợ dần 1

Máy tính đồ họa

TOÁN TÀI CHÍNH: XỬ LÝ BÀI TOÁN TRẢ NỢ DẦN TRÊN CASIO FX 9860GII SD

Trong phần này, trên Diễn Đàn Toán Casio chúng ta  phân tích khía cạnh toán học của việc trả hết các khoản vay. Các khoản vay này sẽ được hoàn trả trong một chuỗi các khoản thanh toán bằng nhau trong khoảng thời gian thường xuyên, với các khoảng thời gian thanh toán trùng với …
QUY TẮC 72 VÀ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

Máy tính đồ họa

QUY TẮC 72 VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH TRÊN CASIO FX 9860GII SD

Giả sử ta có một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là $P$ và dự định mở một tài khoản ngân hàng với lãi suất hàng năm là $i$. Ta muốn tính thời gian để giá trị tương lai gấp đôi giá trị hiện tai, nghĩa là $F=2P$. Giả sử $5\% \leqslant i …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) – P3

Bài 1: Giả sử bạn nộp $\$1000$ vào một tài khoản ngân hàng trong 6 năm với lãi kép 4.25% hàng năm.(a) Tìm số dư có trong tài khoản khi đáo hạn. (b) Tìm tiền lãi trong hoạt động đầu tư nói trên. $$\$1283.68-\$1000=\$283.68$$   Bài 2: Tìm tiền lãi kiếm được khi nộp $\$2450$ …
4

Sản phẩm bổ trợ - THCS

Tự tin vượt vũ môn cùng Siêu phẩm Casio fx-580VN X màu sắc

Với phương châm Sản phẩm Nhật – Chất lượng Nhật, máy tính khoa học luôn dẫn đầu công nghệ, máy tính Casio luôn được các bạn học sinh tin tưởng chọn là người bạn đồng hành trong những kỳ thi quan trọng. Và mùa thi đang đến gần, thị trường máy tính cầm tay dành …
thực hành bài toán trả nợ dần 1

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH TRÊN CASIO FX 9860GII SD - BÀI TOÁN TRẢ NỢ DẦN

Bài 1: Một khoản vay $\$5000$ được trả dần hàng tháng vào cuối mỗi tháng trong hai năm với lãi kép 7% hàng tháng. Tìm số dư nợ sau 8 tháng. Chú ý: lãi kép 7% hàng tháng, nghĩa là lãi kép $\dfrac{7\%}{12}$/tháng với kỳ hạn 1 tháng. Giải: Bằng phương pháp tính toán truyền …
bài toán trả nợ dần 1

Máy tính đồ họa

TOÁN TÀI CHÍNH: XỬ LÝ BÀI TOÁN TRẢ NỢ DẦN TRÊN CASIO FX 9860GII SD

Trong phần này, trên Diễn Đàn Toán Casio chúng ta  phân tích khía cạnh toán học của việc trả hết các khoản vay. Các khoản vay này sẽ được hoàn trả trong một chuỗi các khoản thanh toán bằng nhau trong khoảng thời gian thường xuyên, với các khoảng thời gian thanh toán trùng với …
QUY TẮC 72 VÀ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

Máy tính đồ họa

QUY TẮC 72 VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH TRÊN CASIO FX 9860GII SD

Giả sử ta có một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là $P$ và dự định mở một tài khoản ngân hàng với lãi suất hàng năm là $i$. Ta muốn tính thời gian để giá trị tương lai gấp đôi giá trị hiện tai, nghĩa là $F=2P$. Giả sử $5\% \leqslant i …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) – P3

Bài 1: Giả sử bạn nộp $\$1000$ vào một tài khoản ngân hàng trong 6 năm với lãi kép 4.25% hàng năm.(a) Tìm số dư có trong tài khoản khi đáo hạn. (b) Tìm tiền lãi trong hoạt động đầu tư nói trên. $$\$1283.68-\$1000=\$283.68$$   Bài 2: Tìm tiền lãi kiếm được khi nộp $\$2450$ …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết