THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC BẰNG CASIO FX- 580VN X

  • 18/01/2022
  • 2,616 lượt xem
  • thaohlt

Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau:

$\mathbf{P(x)=(x+2)(x^3-4x^2+8x-1)}$           $(1)$

Ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhập biểu thức $(1)$ vào máy tính

30

Bước 2: Tính $P(x)$

Ta thấy rằng, các hệ số của biểu thức $(1)$ không vượt quá $50$, cho nên chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức khi $x=100$ bằng cách nhấn

r100==

31

Giá trị của đa thức khi $x=100$ là $98001498$     $(*)$

Bước 3: Phân tích

Vì các hệ số của biểu thức $(1)$ không vượt quá $50$ nên chúng ta phân tích thành các bộ số gồm hai chữ số theo thứ tự từ phải sang trái như sau:

$$98001498\rightarrow{98}\sim{00}\sim{14}\sim{98}$$

Và các bộ số này lần lượt là hệ số của $x$

$$98x^3+0x^2+14x+98$$

Ta quan sát đề bài thấy hệ số của $x^3$ và hệ số tự do không thể lớn như $98$ nên ta tách các hệ số thành:

$$(100-2)x^3+14x+(100-2)$$

$$=(x-2)x^3+14x+(x-2)   (theo (*))$$

$$=x^4-2x^3+15x-2$$

Bước 4: Kết luận

$P(x)=(x+2)(x^3-4x^2+8x-1)=x^4-2x^3+15x-2$

Bài toán 2: Thực hiện phép nhân đa thức sau:

$\mathbf{P(x)=(x+5)(x+3)(x-7)-(4x^2-3x+7)(x-1)}$           $(2)$

Ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhập biểu thức $(2)$ vào máy tính

32

Bước 2: Tính $P(x)$

Ta thấy rằng, các hệ số của biểu thức $(2)$ không vượt quá $50$, cho nên chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức khi $x=100$ bằng cách nhấn

r100==
33 1

Giá trị của đa thức khi $x=100$ là $-2925198$     $(**)$

Bước 3: Phân tích

Vì các hệ số của biểu thức $(2)$ không vượt quá $50$ nên chúng ta phân tích thành các bộ số gồm hai chữ số theo thứ tự từ phải sang trái như sau:

$$-2925198\rightarrow{-(2}\sim{92}\sim{51}\sim{98})$$

Và các bộ số này lần lượt là hệ số của $x$

$$-(2x^3+92x^2+51x+98)$$

Ta quan sát đề bài thấy hệ số tự do có thể lớn như $98$ nên ta tách các hệ số thành:

$$-(2x^3+(100-8)x^2+51x+98)$$

$$=-(2x^3+(x-8)x^2+51x+98)  (theo (**))$$

$$=-3x^3+8x^2-51x-98$$

Bước 4: Kết luận

$P(x)=(x+5)(x+3)(x-7)-(4x^2-3x+7)(x-1)=-3x^3+8x^2-51x-98$

Các bạn có góp ý hay bình luận gì cho bài viết này hay muốn ad viết về vấn đề nào thì đừng ngại để lại bình luận hoặc gửi tin nhắn trên fanpage cho ad nhá.

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

GIẢI CHI TIẾT PHẦN ĐẠI SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ I TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI – HÀ ĐÔNG

Câu 1: Biểu thức nào không là đa thức? A. $9+x^2y$          …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết