Kiểm tra số nguyên tố trên máy tính CASIO 570VN PLUS

  • 30/10/2017
  • 2,991 lượt xem
  • dinhdu

Kiểm tra số nguyên tố trên máy tính CASIO 570VN PLUS

Kiểm tra số png có là số nguyên tố hay không?
Ta thực hiện như sau:
29601=qx (FACT). Kết quả là png.
Đó là những trường hợp thừa số là những số có 3 chữ số, vậy khi thừa số từ 4 chữ số, ta nhớ tới một Định lý sau:

 

Định lý
Nếu png là hợp số thì nó có thừa số nguyên tố gif
thỏa điều kiện:
png

 Bài toán 1: Kiểm tra số png có là số nguyên tố hay không?

  • Khai căn số png ta được: png. Theo Định lý trên, nếu png không phải số nguyên tố thì nó sẽ có ước nguyên tố png.
  • Thuật toán kiểm tra như sau:

Cách 1:

1171=qJz (A) Qz(A)P(Qz(A)PM+2)=
bấm liên tiếp dấu = cho đến khi mẫu số bằng png ta thấy dư của phép chia luôn khác 0. Vậy số png là số nguyên tố.

Cách 2:

  • Kiểm tra xem png có chia hết cho 2 và 3 không.

Nếu png không chia hết cho 2 và 3, ta nhập lên màn hình như sau:
Qz(A)Qr(=)Qz(A)+2Qy( : ) Qx(B)Qr(=)1171PQz(A).

  • Bấm r, máy hỏi giá trị khởi đầu của (A), nhập 3= , sau đó nhấn tới khi mẫu số bằng png.

Ta cũng có kết luận png là số nguyên tố.

Bài toán 2: Kiểm tra số png có là số nguyên tố hay không?
Bằng cách làm tương tự, ta có kết luận png là số nguyên tố.
 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

580

SỬ DỤNG CASIO FX-580VNX ĐỂ TÌM UCLN, BCNN

Bài toán tìm UCLN và BCNN là một bài toán cơ bản trong chương trình …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết