Tổng quan về Bất phương trình trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Tương ứng với giải phương trình là giải bất phương trình.

Tính năng nổi trội: Giải bất phương trình bậc bốn.

Bài toán: Giải bất phương trình: $-x^4+5x^3-5x^2-5x+6 \geq 0$.

1. Vào phương thức giải bất phương trình: wz(A)

2. Chọn bậc của bất phương trình là: 4

13.2

Ž3. Chọn chiều của bất phương trình: 3

13.3

13.4

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết