Tổng quan về Bất phương trình trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

Tương ứng với giải phương trình là giải bất phương trình.

Tính năng nổi trội: Giải bất phương trình bậc bốn.

Bài toán: Giải bất phương trình: $-x^4+5x^3-5x^2-5x+6 \geq 0$.

1. Vào phương thức giải bất phương trình: wz(A)

2. Chọn bậc của bất phương trình là: 4

13.2

Ž3. Chọn chiều của bất phương trình: 3

13.3

13.4

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

dfafd058d3627ca51f2d302a41e2eca4

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO HÌNH CÁ CỬ ĐỘNG TỪ GIẤY- HOW TO MAKE MOVING PAPER FISH

Video hướng dẫn cách tạo hình cá cử động đáng yêu từ giấy dành cho …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết