Cực trị của hàm số bậc ba trên CASIO fx-580VN X

Xem bài mới: Tìm nhanh cực trị hàm số bậc 3 trên Casio fx 580vnx

 

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]HÀM SỐ CÓ CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU[/dropshadowbox]

Bài toán 1: Giải phương trình $x^3-6x^2+11x-6=0$.

9.2.2 1
Cách bấm máy phương trình bậc 3

 

9.2.3 1
Nghiệm của phương trình bậc 3

 

9.2.4
Cực đại/cực tiểu của hàm số bậc 3
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]HÀM SỐ KHÔNG CÓ CỰC ĐẠI/CỰC TIỂU[/dropshadowbox]

Bài toán 2: Tìm cực đại/cực tiểu của hàm số $y=x^3-3x^2+3x-1$.

9.2.5
Tìm cực trị của hàm số bậc 3

Untitled 1

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết