TS. Nguyễn Thái Sơn

Showing 223–228 of 234 results

6
QUY TẮC 72 VÀ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

Máy tính đồ họa

QUY TẮC 72 VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH TRÊN CASIO FX 9860GII SD

Giả sử ta có một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là $P$ và dự định mở một tài khoản ngân hàng với lãi suất hàng năm là $i$. Ta muốn tính thời gian để giá trị tương lai gấp đôi giá trị hiện tai, nghĩa là $F=2P$. Giả sử $5\% \leqslant i …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) – P3

Bài 1: Giả sử bạn nộp $\$1000$ vào một tài khoản ngân hàng trong 6 năm với lãi kép 4.25% hàng năm.(a) Tìm số dư có trong tài khoản khi đáo hạn. (b) Tìm tiền lãi trong hoạt động đầu tư nói trên. $$\$1283.68-\$1000=\$283.68$$   Bài 2: Tìm tiền lãi kiếm được khi nộp $\$2450$ …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) - P2

Ta trở lại bài toán mua nhà của anh A. Xét dư nợ vào kỳ hạn (tháng) thứ $x (1\leqslant x\leqslant 120)$ ta có hàm số $f(x)=5\times \dfrac{1-(1+i)^{x-120}}{1-(1+i)^{-120}}$ với $i=\dfrac{7\%}{12}$ đơn vị  của $f(x)$ là trăm triệu (đồng). Ta vẽ đồ thị của hàm số trên máy tính Casio fx-9860GII SD như sau: Mở MENU …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) - P1

Bài toán 1: Anh A muốn mua căn nhà có giá trị 600.000.000 VNĐ  và anh ta cần trả  trước 100.000.000 VNĐ, còn lại 500.000.000 VNĐ anh vay ngân hàng và sẽ trả  trong vòng 10 năm với lãi kép 7.2% hàng tháng. Hỏi mỗi tháng anh A phải trả ngân hàng bao nhiêu để …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2

Máy tính đồ họa

(THỰC HÀNH) XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM TRÊN CASIO FX-9860GII SD

 Ví dụ 1: Một cặp vợ chồng trẻ vừa hạ sinh một bé gái. Họ có kế hoạch tiết kiệm để cháu bé có một khoản học phí theo học đại học. Họ mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và nộp $200  vào cuối mỗi tháng với lãi kép 2.7% hàng tháng. …
QUY TẮC 72 VÀ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

Máy tính đồ họa

QUY TẮC 72 VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH TRÊN CASIO FX 9860GII SD

Giả sử ta có một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là $P$ và dự định mở một tài khoản ngân hàng với lãi suất hàng năm là $i$. Ta muốn tính thời gian để giá trị tương lai gấp đôi giá trị hiện tai, nghĩa là $F=2P$. Giả sử $5\% \leqslant i …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) – P3

Bài 1: Giả sử bạn nộp $\$1000$ vào một tài khoản ngân hàng trong 6 năm với lãi kép 4.25% hàng năm.(a) Tìm số dư có trong tài khoản khi đáo hạn. (b) Tìm tiền lãi trong hoạt động đầu tư nói trên. $$\$1283.68-\$1000=\$283.68$$   Bài 2: Tìm tiền lãi kiếm được khi nộp $\$2450$ …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) - P2

Ta trở lại bài toán mua nhà của anh A. Xét dư nợ vào kỳ hạn (tháng) thứ $x (1\leqslant x\leqslant 120)$ ta có hàm số $f(x)=5\times \dfrac{1-(1+i)^{x-120}}{1-(1+i)^{-120}}$ với $i=\dfrac{7\%}{12}$ đơn vị  của $f(x)$ là trăm triệu (đồng). Ta vẽ đồ thị của hàm số trên máy tính Casio fx-9860GII SD như sau: Mở MENU …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2 nâng cao

Máy tính đồ họa

THỰC HÀNH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM (DÀNH CHO HS GIỎI) - P1

Bài toán 1: Anh A muốn mua căn nhà có giá trị 600.000.000 VNĐ  và anh ta cần trả  trước 100.000.000 VNĐ, còn lại 500.000.000 VNĐ anh vay ngân hàng và sẽ trả  trong vòng 10 năm với lãi kép 7.2% hàng tháng. Hỏi mỗi tháng anh A phải trả ngân hàng bao nhiêu để …
THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TÀI CHÍNH 2

Máy tính đồ họa

(THỰC HÀNH) XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÀI TOÁN TÀI CHÍNH: NIÊN KIM TRÊN CASIO FX-9860GII SD

 Ví dụ 1: Một cặp vợ chồng trẻ vừa hạ sinh một bé gái. Họ có kế hoạch tiết kiệm để cháu bé có một khoản học phí theo học đại học. Họ mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và nộp $200  vào cuối mỗi tháng với lãi kép 2.7% hàng tháng. …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết