CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 8

Bài 1. Xe 1 đi từ A đến B với vận tốc $30km/h$. Sau đó 1 giờ 30 phút xe 2 khởi hành đi từ B về A với vận tốc $35km/h$. Hỏi xe 1 đi bao lâu thì gặp xe 2? Biết đoạn đường từ A đến B dài $175km$.

Hướng dẫn giải

Gọi thời gian đi của xe 2 là $x\left( h \right)$, $x>0$

Thời gian đi của xe 1 là $x+1,5\left( h \right)$

Quãng đường xe 2 đi là $35x\left( km \right)$

Quãng đường xe 1 đi là $30\left( x+1,5 \right)\left( km \right)$

Ta có phương trình: $30\left( x+1,5 \right)+35x=175$

Giải phương trình: $x=2$ (nhận)

Vậy xe 1 gặp xe khách sau: $2+1,5=3,5$ giờ

 

Bài 2.  Hùng tham dự một kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài, mỗi bài kiểm tra có điểm nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của ba bài kiểm tra Hùng đã làm là $6,6$. Hỏi bài kiểm tra thứ tư Hùng cần làm bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra từ 7 trở lên ? Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất.

Hướng dẫn giải

Gọi điểm bài kiểm tra thứ tư của Hùng là $x$ (điểm), $0\le x\le 10$, $x$ là số nguyên

Ta có bất phương trình :   $\dfrac{x+3\times 6,6}{4}\ge 7$

$\Rightarrow x+19,8\ge 28\Rightarrow x\ge 8,2$

Vậy điểm bài kiểm tra thứ tư của Hùng là 9 hoặc 10.

Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng $2m$ và có chu vi là $20m$.

a) Tính chiều rộng, chiều dài cái sân .

b) Người ta dùng loại gạch hình vuông có cạnh là $4dm$ để lát hết cái sân đó. Biết giá tiền 1 viên gạch là $20000$đồng. Hỏi người ta phải trả bao nhiêu tiền gạch?

Hướng dẫn giải

a/  Gọi  chiều rộng cái sân là $x\left( m \right)$   ĐK : $0<x<10$

Chiều dài cái sân là: $x+2\left( m \right)$

Vì chu vi cái sân là $20m$ nên ta có phương trình :

$\left( x+x+2 \right).2=20\Leftrightarrow 2x+2=10\Leftrightarrow x=4$ (nhận)

Vậy chiều rộng cái sân là $4\left( m \right)$

Chiều dài cái sân là $6\left( m \right)$

b/ Diện tích cái sân là : $6\times 4=24\left( {{m}^{2}} \right)$

Diện tích viên gạch là : ${{4}^{2}}=16\left( d{{m}^{2}} \right)=0,16\left( {{m}^{2}} \right)$

Số viên gạch cần để lát hết sân : $144:0,16=150$ (viên gạch)

Số tiền mua gạch : $150\times 20000=3000000$ (đồng)

 

Bài 4. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng $10m$. Nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng $15m$ thì diện tích miếng đất tăng $177{{m}^{2}}$. Tính diện tích lúc đầu của miếng đất.

Hướng dẫn giải

Gọi $x\left( m \right)$ là chiều dài ban đầu của miếng đất $\left( x>0 \right)$

Chiều rộng ban đầu của miếng đất:  $x-10\left( m \right)$

Diện tích ban đầu của miếng đất:  $x\left( x-10 \right)\left( {{m}^{2}} \right)$

Chiều dài lúc sau của miếng đất: $x-3\left( m \right)$

Chiều rộng lúc sau của miếng đất:  $x-10+15=x+5\left( m \right)$

Diện tích lúc sau của miếng đất: $\left( x-3 \right)\left( x+5 \right)\left( {{m}^{2}} \right)$

Theo giả thiết, ta có phương trình:

\[\left( x-3 \right)\left( x+5 \right)-x\left( x-10 \right)=177\]

\[\Leftrightarrow {{x}^{2}}+5x-3x-15-{{x}^{2}}+10x=177\]

\[\Leftrightarrow 12x=192\]

\[\Leftrightarrow x=16\]

Vậy diện tích ban đầu của miếng đất bằng: $x\left( x-10 \right)=60{{m}^{2}}$ .

 

Bài 5. Năm nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 6 năm nữa tuổi anh chỉ còn gấp hai lần tuổi em. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi ?

Hướng dẫn giải

Gọi $x$ là tuổi em năm nay $\left( x>0 \right)$, $3x$ là tuổi anh năm nay

Theo đề bài ta có phương trình

          \[3x+6=2(x+6)\Leftrightarrow 3x+6=2x+12\Leftrightarrow x=6\]  (thỏa ĐK)

Vậy năm nay em 6 tuổi.

 

Bài 6. Năm 2016 giá 1 lít xăng là 18.000 đồng. Năm 2017 giá 1 lít tăng 20% so với giá xăng năm 2016. Năm 2018 giá 1 lít xăng giảm 10% so với giá xăng năm 2017. Hỏi năm 2018 giá 1 lít xăng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Giá tiền 1 lít xăng năm 2017 :$18000+18000.20%=21600$ (đồng)

Giá tiền 1 lít xăng năm 2008: $21600-21600.10%=19440$ (đồng)

 

Bài 7. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là $50km/h$, rồi đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là $10km/h$. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi lẫn về là 4 giờ 24 phút.

Hướng dẫn giải

Gọi $x\left( km \right)$là quãng đường AB $\left( x>0 \right)$

Thời gian lúc đi là : $\dfrac{x}{50}\left( h \right)$

Thời gian lúc về là : $\dfrac{x}{60}\left( h \right)$

Đổi $4h24p=4,4h$

Theo đề bài ta có phương trình : $\dfrac{x}{50}+\dfrac{x}{60}=4,4\Leftrightarrow x=120$

Vậy quãng đường AB dài $120km$

 

Bài 8. Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng  rổ của trường thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 10 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 4 điểm; quả bóng ném ra ngoài thì bị trừ 2 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 22 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ?

Hướng dẫn giải

Gọi $x$ là số quả bóng ném được vào rổ . ĐK : $0<x<10,x\in \mathbb{N}$

Số quả bóng ném ra ngoài : $\left( 10-x \right)$

Theo đề bài ta có : $4x-2\left( 10-x \right)\ge 22\Leftrightarrow x\ge 7$

Vậy một học sinh muốn vào đội tuyển thì cần ném ít nhất 7 quả vào rổ

 

 

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Ngọc Hiền Bitex

Bài Viết Tương Tự

TUYỂN SINH 10 – GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TIÊU DÙNG

Để tránh sai số trong quá trình nhập liệu máy tính BitexEdu giới thiệu đến …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết