BỘ SÁCH GIÁO KHOA SONG NGỮ VIỆT- ANH LỚP 6

Đây là bộ sách song ngữ có nội dung đúng với nội dung SGK hiện hành nhưng có thêm phần tiếng Anh dành cho Học sinh lớp 6

Đây là bộ sách song ngữ có nội dung đúng với nội dung SGK hiện hành nhưng có thêm phần tiếng Anh, là bản dịch đúng cấu trúc và nội dung giúp cho học sinh nâng cao được khả năng sử dụng ngoại ngữ và có thêm khả năng tư duy bằng ngôn ngữ khác.
34 56

 

Bộ sách song ngữ bậc trung học cơ sở lớp 6 bao gồm 3 quyển:

  • Sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 – Song ngữ
  • Sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 – Song ngữ
  • Sách giáo khoa Vật Lý 6 – Song ngữ
Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Ngọc Hiền Bitex

Bài Viết Tương Tự

9a

BỘ SÁCH GIÁO KHOA SONG NGỮ VIỆT- ANH LỚP 9

Bộ sách giáo khoa song ngữ Việt Anh bậc trung học cơ sở lớp 9 …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết