[Toán thực tế lớp 7] Tỉ lệ thức - Tìm nhanh số tiền mỗi loại trong 30 tờ giấy bạc và polime.

Bài toán 7: Có 32 tờ giấy bạc và polime loại 2000đ, 5000đ, 10000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại mấy tờ?

Giải

Gọi số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 10000đ lần lượt là  Capture 1

Theo đề bài ta có: [latex]x+y+z=32[/latex] và  [latex]2000x=5000y=10000z[/latex]

Biến đổi: [latex]\large 2000x=5000y=10000z \Rightarrow \frac{2000x}{100000}=\frac{5000y}{10000}=\frac{10000z}{10000}\Rightarrow \frac{x}{5}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}.[/latex]

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

[latex]\large \frac{x}{5}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}=\frac{x+y+z}{5+2+1}=\frac{32}{8}=4[/latex]

Suy ra  [latex]x=5.4=10;[/latex] [latex]y=2.4=8;[/latex]  [latex]z=1.4=4[/latex]

Vậy có 10 tờ 2000đ, 8 tờ 5000đ, 4 tờ 10000đ

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết