[Toán thực tế lớp 7] - Giải nhanh bài toán Tỉ Lệ Xích dưới góc nhìn của tỉ lệ thức trên Casio fx 580VNX

Bài toán 6: Khoảng cách giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội là [latex]60km[/latex] (tính từ cột mốc quy định giữa hai tỉnh thành). Trên bản đồ tỉ lệ [latex]1:100000[/latex] thì khoảng cách giữa hai tỉnh đó là bao nhiêu cm?

Giải

Gọi khoảng cách giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế lần lượt là [latex]x, y (km)[/latex]

Theo bài ta, ta có tỉ lệ [latex]1:100000[/latex] là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế nên ta có: [latex]\large \frac{x}{y}=\frac{1}{100000}[/latex]

Thay số [latex]y=60km[/latex]  km, ta được [latex]\large \frac{x}{60}=\frac{1}{100000}\Rightarrow x=60.\frac{1}{100000}=6.10^{-4}(km)=60(cm)[/latex].

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 8

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết