BỘ SÁCH TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

  • 06/04/2020
  • 47 lượt xem
  • linhtth

Bài Viết Tương Tự

download

Ưu thế của phương pháp lập bảng

1. Tìm các số có 4 chữ số $\overline{abcd}$ biết số $\overline{773abcd9}$ là một số …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết