Tài liệu Casio

Showing 31–36 of 38 results

6
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR TRONG CASIO FX580 VNX(V)

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ở phần 4 chúng tôi đã đưa ra những tính năng tính toán tổng hợp với phương thức vector. Phần 5 này chúng tôi sẽ ứng dụng phương thức vector để giải một số bài toán trong đề thi thpt quốc gia.
Placeholder

Chưa phân loại

ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR ĐỂ TÍNH CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CASIO FX580 VNX (VI)

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. 3 Phần trước chúng ta đã nói về những tính năng về phương thức vector và một số ví dụ minh họa cho những tính năng đó. Phần này chúng ta sẽ tận dụng tối đa những tính năng của phương thức trên để áp dụng vào giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong hình học không gian hoặc phương pháp tọa độ trong không gian.
Placeholder

Bài viết

TÌM ĐƯỜNG PHÂN GIÁC VÀ TÍNH GÓC GIỮA 2 VECTOR TRÊN CASIO FX 580VNX

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ở phần 3 chúng tôi đặc biệt nói về các tính năng đặc biệt của phương thức vector. Gồm có tính năng vector đơn vị và tìm góc giữa 2 vector.
Placeholder

Toán THPT

PHẦN 4: ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR GIẢI BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI MINH HỌA 2019

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Hiện tại thì đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 đã được bộ công bố, Ở đây chúng tôi đưa ra một số hướng giải quyết các bài toán hình học bằng phương thức vertor.
Placeholder

Chưa phân loại

ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG CASIO FX580 VNX (II)

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phần 2 này chúng tôi ứng dụng những tính toán căn bản trên vector để ứng dụng nó vào giải quyết 1 số bài toán hình học tọa độ.
Placeholder

Bài viết

TÍNH TOÁN VỚI PHƯƠNG THỨC VECTOR TRONG CASIO FX 580VNX

Ở bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phần 1: Giới thiệu sơ lược về phương thức vector và một vài hướng dẫn căn bản trên vector.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR TRONG CASIO FX580 VNX(V)

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ở phần 4 chúng tôi đã đưa ra những tính năng tính toán tổng hợp với phương thức vector. Phần 5 này chúng tôi sẽ ứng dụng phương thức vector để giải một số bài toán trong đề thi thpt quốc gia.
Placeholder

Chưa phân loại

ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR ĐỂ TÍNH CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CASIO FX580 VNX (VI)

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. 3 Phần trước chúng ta đã nói về những tính năng về phương thức vector và một số ví dụ minh họa cho những tính năng đó. Phần này chúng ta sẽ tận dụng tối đa những tính năng của phương thức trên để áp dụng vào giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong hình học không gian hoặc phương pháp tọa độ trong không gian.
Placeholder

Bài viết

TÌM ĐƯỜNG PHÂN GIÁC VÀ TÍNH GÓC GIỮA 2 VECTOR TRÊN CASIO FX 580VNX

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ở phần 3 chúng tôi đặc biệt nói về các tính năng đặc biệt của phương thức vector. Gồm có tính năng vector đơn vị và tìm góc giữa 2 vector.
Placeholder

Toán THPT

PHẦN 4: ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR GIẢI BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI MINH HỌA 2019

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Hiện tại thì đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 đã được bộ công bố, Ở đây chúng tôi đưa ra một số hướng giải quyết các bài toán hình học bằng phương thức vertor.
Placeholder

Chưa phân loại

ỨNG DỤNG PHƯƠNG THỨC VECTOR ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG CASIO FX580 VNX (II)

Ở loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phần 2 này chúng tôi ứng dụng những tính toán căn bản trên vector để ứng dụng nó vào giải quyết 1 số bài toán hình học tọa độ.
Placeholder

Bài viết

TÍNH TOÁN VỚI PHƯƠNG THỨC VECTOR TRONG CASIO FX 580VNX

Ở bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phần 1: Giới thiệu sơ lược về phương thức vector và một vài hướng dẫn căn bản trên vector.
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết