Tài liệu Casio

Showing 25–30 of 38 results

6
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 3: SO SÁNH HIỆU NĂNG PHƯƠNG THỨC MA TRẬN CỦA HAI DÒNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX VÀ CASIO FX-570VN PLUS

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Ở phần 3 này ad so sánh hiệu năng phương thức ma trận của 2 dòng máy tính Casio fx-570VN plus, Casio fx-580VNX.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO fx-580VNX

Trong loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, ở bài viết này chúng tôi còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung phần 2 này sẽ nói về những hướng dẫn cơ bản của phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-580VNX.
Placeholder

Chưa phân loại

Phần 5: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ THỐNG KÊ BẰNG CASIO FX 580VNX

Phần 5: Giải quyết một số bài toán thực tế về thống kê Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện …
Placeholder

Toán THCS

Phần 3: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là loạt bài viết về dạng toán thực tế để học sinh có thể tìm hiểu và giải những dạng toán này dễ dàng hơn. Ở phần 3 này tôi đưa ra hướng dẫn giải một số bài toán thực tế về tính các bài toán diện tích ở thcs.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung phần 1 này sẽ nói về những hướng dẫn căn bản nhất của phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus.
Placeholder

Chưa phân loại

Tổng hợp: Ứng dụng phương thức vector để tính toán trong CASIO fx-580VNX

Ở bộ tài liệu này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức Vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 3: SO SÁNH HIỆU NĂNG PHƯƠNG THỨC MA TRẬN CỦA HAI DÒNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX VÀ CASIO FX-570VN PLUS

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Ở phần 3 này ad so sánh hiệu năng phương thức ma trận của 2 dòng máy tính Casio fx-570VN plus, Casio fx-580VNX.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO fx-580VNX

Trong loạt bài viết này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, ở bài viết này chúng tôi còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung phần 2 này sẽ nói về những hướng dẫn cơ bản của phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-580VNX.
Placeholder

Chưa phân loại

Phần 5: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ THỐNG KÊ BẰNG CASIO FX 580VNX

Phần 5: Giải quyết một số bài toán thực tế về thống kê Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện …
Placeholder

Toán THCS

Phần 3: GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là loạt bài viết về dạng toán thực tế để học sinh có thể tìm hiểu và giải những dạng toán này dễ dàng hơn. Ở phần 3 này tôi đưa ra hướng dẫn giải một số bài toán thực tế về tính các bài toán diện tích ở thcs.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX-570VN PLUS

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Nội dung phần 1 này sẽ nói về những hướng dẫn căn bản nhất của phương thức ma trận trên máy tính Casio fx-570VN plus.
Placeholder

Chưa phân loại

Tổng hợp: Ứng dụng phương thức vector để tính toán trong CASIO fx-580VNX

Ở bộ tài liệu này chúng tôi đưa ra những hướng dẫn cụ thể từ dễ tới khó về phương thức Vector trong máy tính Casio fx580VNX. Từ đó giúp các học sinh giải quyết những bài toán về hình học Oxyz và những bài toán về phương pháp tọa độ trong không gian một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết