Tài liệu Casio

Showing 19–24 of 38 results

6
Placeholder

Tài liệu Casio

NHỮNG TÍNH NĂNG ẨN THÚ VỊ KHÔNG CÓ TRÊN HDSD Ở MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX 2: KẾT HỢP TÍCH PHÂN, ĐẠO HÀM VỚI TABLE

Bạn có chắc là mình hiểu hết được tất cả các tính năng của máy tính Casio fx-580VNX? Liệu bạn đã hiểu hết được tất cả những tính năng của máy tính Casio fx-580VNX chưa? Liệu có tính năng nào trên máy tính mà hướng dẫn sử dụng không nói đến? Bài viết này sẽ phần nào giải đáp giúp bạn những câu hỏi trên. Nội dung bài viết này chủ yếu gửi đến bạn đọc những tính năng ẩn có trên máy tính Casio fx-580VNX mà có thể các bạn chưa biết. Đồng thời đưa ra một số ví dụ minh hoạ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về tính năng của nó.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG VERIFY VÀO CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM

Tính năng Verify là một tính năng mới hoàn toàn mới trên máy tính Casio fx- 580 vnx được sử dụng để kiểm tra tính đúng sai của một mệnh đề. Tính năng này sẽ hỗ trợ cho học sinh khi gặp các bài toán trắc nghiệm về việc tìm mệnh đề đúng hoặc sẽ …
Placeholder

Tài liệu Casio

ỨNG DỤNG NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CỦA CASIO FX- 580VNX VÀO GIẢI TOÁN

Bên cạnh các tính năng đã có trong máy tính Casio fx – 570Vn Plus như giải phương trình bậc 2 và bậc 3; hệ phương trình 2 ẩn và 3 ẩn, Casio fx 580 vnx còn bổ sung thêm các tính năng hữu ích như: Giải phương trình bậc 4 Giải hệ 4 phương …
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 7: GIẢI QUYẾT NHỮNG BÀI TOÁN LUỸ THỪA MA TRẬN BẰNG PHƯƠNG THỨC MATRIX (III)

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Phần 7 này ad sẽ sử dụng phương thức matrix để làm cái mà nó làm tốt nhất: giải quyết những bài toán về ma trận.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 4: SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỂ GIẢI NHỮNG BÀI TOÁN THPT

Như ta đã biết thì trong chương trình Trung học phổ thông, vấn đề tính toán với các ma trận không được đề cập tới. Tuy nhiên đối với các giáo viên việc sử dụng ma trân đem lại một số lợi ích đáng kể, đặc biệt đối với các bài toán không đơn giản về phương pháp toạ độ trong không gian. Phần 4 này ad sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể trên máy tính Casio fx-580VNX để các bạn có thể giải quyết một số bài toán thpt bằng phương thức ma trận: Điều kiện cắt nhau của hai đường thẳng, Tính thể tích khối đa diện, Giải hệ phương trình bậc 4.
Placeholder

Tài liệu Casio

NHỮNG TÍNH NĂNG ẨN THÚ VỊ KHÔNG CÓ TRÊN HDSD Ở MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX 2: KẾT HỢP TÍCH PHÂN, ĐẠO HÀM VỚI TABLE

Bạn có chắc là mình hiểu hết được tất cả các tính năng của máy tính Casio fx-580VNX? Liệu bạn đã hiểu hết được tất cả những tính năng của máy tính Casio fx-580VNX chưa? Liệu có tính năng nào trên máy tính mà hướng dẫn sử dụng không nói đến? Bài viết này sẽ phần nào giải đáp giúp bạn những câu hỏi trên. Nội dung bài viết này chủ yếu gửi đến bạn đọc những tính năng ẩn có trên máy tính Casio fx-580VNX mà có thể các bạn chưa biết. Đồng thời đưa ra một số ví dụ minh hoạ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về tính năng của nó.
Placeholder

Bài viết

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG VERIFY VÀO CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM

Tính năng Verify là một tính năng mới hoàn toàn mới trên máy tính Casio fx- 580 vnx được sử dụng để kiểm tra tính đúng sai của một mệnh đề. Tính năng này sẽ hỗ trợ cho học sinh khi gặp các bài toán trắc nghiệm về việc tìm mệnh đề đúng hoặc sẽ …
Placeholder

Tài liệu Casio

ỨNG DỤNG NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CỦA CASIO FX- 580VNX VÀO GIẢI TOÁN

Bên cạnh các tính năng đã có trong máy tính Casio fx – 570Vn Plus như giải phương trình bậc 2 và bậc 3; hệ phương trình 2 ẩn và 3 ẩn, Casio fx 580 vnx còn bổ sung thêm các tính năng hữu ích như: Giải phương trình bậc 4 Giải hệ 4 phương …
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 7: GIẢI QUYẾT NHỮNG BÀI TOÁN LUỸ THỪA MA TRẬN BẰNG PHƯƠNG THỨC MATRIX (III)

Trong loạt bài viết này ad đưa ra những hướng dẫn cơ bản nhất để có thể làm quen với phương thức Matrix. Từ đó ứng dụng nó để giải quyết những bài toán Đại số tuyến tính từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài ra, loạt bài viết này còn ứng dụng phương thức ma trận để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm ở chương trình trung học phổ thông. Phần 7 này ad sẽ sử dụng phương thức matrix để làm cái mà nó làm tốt nhất: giải quyết những bài toán về ma trận.
Placeholder

Tài liệu Casio

PHẦN 4: SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC MA TRẬN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỂ GIẢI NHỮNG BÀI TOÁN THPT

Như ta đã biết thì trong chương trình Trung học phổ thông, vấn đề tính toán với các ma trận không được đề cập tới. Tuy nhiên đối với các giáo viên việc sử dụng ma trân đem lại một số lợi ích đáng kể, đặc biệt đối với các bài toán không đơn giản về phương pháp toạ độ trong không gian. Phần 4 này ad sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể trên máy tính Casio fx-580VNX để các bạn có thể giải quyết một số bài toán thpt bằng phương thức ma trận: Điều kiện cắt nhau của hai đường thẳng, Tính thể tích khối đa diện, Giải hệ phương trình bậc 4.
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết